Somuncu Baba Kimdir?

Somuncu Baba ismi ile meşhur Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ’nin asıl künyesi Hamid Hamidüddin’dir. 1331 tarihinde Kayseri ’de dünyaya gelmiş olup, Sultan Yıldırım Bayezid Han zamanında yaşamıştır.

Somuncu Baba Hazretleri, Şemseddin Musa Kayserî ’nin çocuğu olup, babası Anadolu’nun manevi eğitimi için gelenlerden ve horasan erenlerindendi. Somuncu Baba seyyid olup ilk eğitimini babasından alır. Sonrasında Şam, Tebriz ve Erdebil diyarlarında yetişmiş hocalardan ders alarak eğitimine devam eder. Bayezid-i Bestami hazretlerinin tasarrufunda bulunmuş ve Alaaddin-i Erdebilî’den icazet, eğitim (diploma) almıştır.

Somuncu Baba namı nereden gelmiştir

Eğitimini tamamlayarak Anadolu’ya geri gelmiştir. Bursa’da ikamet etmeye başlamıştır. Bursa’da hem ibadetlerini yapıyor hem çilehanesinde nefisini terbiye ediyordu.

Bununla beraber çilehanenin hemen yanında ekmek fırını yapmış burada somun ekmekleri pişiriyor ve çarşı pazar gezerek “Somunlar Müminler” diye bağırıyor ve ücretsiz bu şekilde ekmek dağıtıyordu. Bu sebepten ötürü halk içinde Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Somuncu Baba adıyla tanınmıştır.

Pişen somunlar Aşk ateşinde pişiyordu

Somuncu Baba mana aleminde oldukça terakki etmişti lakin bu yönünün bilinmesini istemiyordu. Fırında talebeleri ile ekmek pişiriyordu dışarıdan görenler baksalar normal bir fırıncı zannederlerdi.  

Yıldırım Beyazidın damadı olan ve aynı zamanda manevi kişiliği ile de öne çıkan Emir Sultan efendileri Somuncu Baba’nın namını işitmiş olacak ki onu ekmek pişirdiği fırınında ziyaret etmek istemiştir.

Emir Sultan ziyareti esnasında onu görünce zaten normal bir fırıncı olmadığını hemen anlamıştı. Emir hazretleri somuncu baba ile sohbet ederken ani bir hamle ile ekmeklerin piştiği yere baktı. Lakin ilginçtir ki ekmek pişen yerde ateş yoktu. Hazrete bu işin sırrını sorduğunda, o mübarekte ekmekler “Aşk ateşiyle pişer” demişti ona.

Somuncu Baba Bursa Ulu Camii Açılışı

Sultan Yıldırım Bayezid Han Niğbolu Savaşında Allah’ın inayetiyle galip gelmişti. Bu inayeti hisseden Sultan Beyazid galibiyete bir şükür olarak Bursa Ulu Camii ’ni inşa ettirmişti. Cami görkemli büyük bir kalabalık ile açılmış ve hutbe okumak görevi de Emir Sultan’a verilmişti.

Emir sultan bu görev her ne kadar ona verilse de de Padişah’a gelerek “Hünkarım zamanımızın kutbu burada bulunmakta, eğer uygun görürseniz onun hutbeyi okuması daha yerindedir” ricası üzerine Yıldırım Beyazit Han hutbeyi irad etmek görevini Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri ne tevcih etti.

Somuncu Baba hutbeyi o kadar güzel okudu ki mest oldu dinleyenler. Söylentilere göre Fatiha Suresini 7 farklı şekilde mükemmelen tefsir etmiş ki duyanlar ilk kez duymuş, maşallah demişler.

İlginç olan ise Molla Gürani ne zamandır aklında olan soruların cevaplarını bu tefsir ile almıştır.  Denilir ki Molla Gürani bu hadiseden sonra kendisine öğrenci olmuş. Bu hutbe ile halkın ona teveccühü, sevgisi ve hürmeti artmıştır.

Somuncu Baba sırrın ortaya çıkmasını istemiyordu. Zira şöhretin cazibesinden ve insanların teveccühünden, guru düşmekten, kibirden çekiniyordu. Lakin bu hutbe ile sırrı ortaya çıkmıştı. Öğrencileriyle birlikte tüm ısrarlara rağmen Bursa’dan ayrılmış ve Aksaray’a gelmiştir. Somuncu Baba Aksaray‘da insanları irşat etmek ve öğrenciler yetiştirmek görevine devam etmiştir.

Somuncu Baba burada da pek çok talebe yetiştirdi. O öğrencilerden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri talebeleri içinde ayrı özel bir yeri vardı. Onun kamil olarak yetiştiğine kanaat edince irşat vazifesi ile Ankara’ya gönderdi.

Bu mübarek zatın 2 evladı var idi onlardan birisi olan Yusuf Hakiki’yi Aksaray’da vazifelendirmiş, kendisi ise aşkın sırrı yolculuğuna çıkarak diyar diyar gezmişti. Ne zaman manevi büyüklüğü zahir olmuş, sırrı çıkmış o yerlerden ayrılarak başka yerlere giderek insanları irşad ediyor ve somun dağıtıyordu.

Somuncu Baba’dan Tavsiyeleri

Bu mübarek zatın eseri olan Zikir Risâlesi adlı eserinin son tarafında “Arkadaşlarıma ve Yarenlerime Tavsiyelerim” isimli bir yerde tavsiyeler vermiştir bu tavsiyeler şu şekildedir.

Gizli ve açık nerde olursan ol her daim Allah’tan kork

Yemeği az yiyin, konuşun az konuşun ve uykunuuz az olsun

İsyan ve şer işlerden uzak durun, yaklaşmayın

Sana şehvet veren ne varsa onlardan kaçının

Asıl minnet Allah’adır. İnsanlara değil

Övülen ve tavsiye edilen sıfatlarla kendilerini süslensinler, yasak edilmiş olanlardan uzak dursunlar

Haramdan da uzak dursunlar Açlıktan dahi ölseler şüpheli herhangi bir lokmayı yemesinler

Somuncu Babanın Eserleri

Somuncu Baba’nın eserlerinden bu zamana kadar gelen ve önemlerini taşıyan 3 eseri bulunmaktadır. Bunlar Şerh-i Hadis-i Erba’în (Kırk Hadis), Zikir Risalesi ve Müridin silahları (Silah’u-l Müridin) 

 Somuncu Baba Hazretleri öyle büyük icraatları olmuş ki etkileri ta ki bu zamana kadar gelmiştir. Somuncu Baba yani Şeyh Hamid-i Veli’nin türbesinin nerede olduğu günümüzde bir tartışma konusudur. Büyük ihtimalle Aksaray’da olmakla birlikte bir rivayete göre de Malatya Darende’dir. En iyisini mutlaka Allah bilir.

Ateşbazı Veli kimdir okumak için burayı tıklayınız.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked