Şifa duaları ve ayetleri nelerdir?

Şifa duaları ve ayetleri dediğimizde hastalıklar ile geçen hayatımızın bir parçasıdır. Biz Müslümanlar hastalandığımızda doktora gittiğimiz gibi aynı zamanda dua ederek derman ararız.

Bir insan hastalandığında şifa niyetiyle sebeplere başvurması ve bu çerçevede doktora gitmesi, verdiği ilâçları kul­lanması fiili bir hareket olduğu gibi, bu hastalığına sab­rerederek şifa ayetleri ve dualarını okuması da kavli bir harekettir.

İster fiili ister kavli olsun bizler daima şifayı sadece Allah’tan bekleriz. Her daim aklımızda olsun ki hakiki olarak şifa veren sadece Allah’tır. Hangi çözüm ile sonuca ulaşırsak ulaşalım bu hakikati unutmayalım. İlaç içtim ve hastalığım geçti, şifa oldu demek yanlış bir ifadedir. Bu ifadenin doğrusu İlaç ile veya dua ile Allah bana şifa verdi olmalıdır. Şifa duaları ve ayetleri konusuna Kuran ile devam edelim.

Kuran ve şifa

Şifa ayetleri ve duaları dediğimizde ilk aklımıza gelen Kurandır, ayetlerdir. Çünkü İsra suresi 82. Ayeti çok mealen der ki  “…. o müminlere inananlara bir şifa, bir rahmettir.” Yani Kuran bir şifa kaynağıdır.

Kuranın şifa olduğuna dair pek çok ayetler vardır hem hadisi şerifler de vardır. Kuran okumak bizlere hem ecir kazanıdır hem de Allah’ın mağfiretine ve hoşnutluğuna vesile olur. Maddi ve manevi anlamda huzur verir, şifa verir ve rahmet olur.

Peygamber Efendimiz (sav) birine te­veccüh etti mi onun ne hastalığı, derdi varsa şifa bulurdu. Onun yönelişi, nazarı, sözleri, ilgisi şifa demekti hatta gülümseyişi bile şifa demekti. Onun getirdiği Kur’ân dahi her şeyi ile şifa hükmündedir.

Örneğin sahabelerden Ebû Katâde’nin (r.a.) yüzü­ne ok isabet etmişti ve yırtılmıştı. Hz. Peygamber (sav) mübarek eliyle gözünü meşhetti ve sonrasında tamamen iyileşen Ebû Katâde (ra) diyor ki: asla ne acısını ve ne de cera­hatini görmedim.

Yine bir vakit Ebu Kasım Kuşeyri’nin çocuğu çok hastalanmıştı. O sahabe çok üzüntü çekti ve  Efendimiz’den (asm) şifa duası istedi. O da (sav): “Oğluna şifa duaları ve ayetleri okudu” Allah’ın izniyle oğlu şifa buldu.

Şifa ayetleri ve duaları

Tevbe Sûresi: 14-15. Ayetler “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” Mealen; Allah müminler toplu­luğunun gönüllerini ferahlanırsın, şifa versin ve kalplerindeki ıztırabı gidersin.

Yûnus Sûresi: 57. Ayeti “Yâ eyyühe’n-nâsü kad câet küm mev’ıza­tun mirrabbikum ve şifâü’l-limâ fi’s-sudûri ve hüden ve rahmetün li’l-mü’minîn.” Mealen; Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerin derdine şifâ, müminlere bir hidayet ve rahmet gelmiştir.

Nahl Sûresi: 69. Ayet “Yahrucu mim-butûnihâ şarâbüm-muh­telifün elvânühû fîhi şifâü’l-linnâsi inne fî zâlike le’âyete’l-likavmi’y-yetefekkerûn.” Mealen; Onların karın­larından çeşitli renklerde bir şerbet çıkar ki, onda insanlar için şifa bulunur. Düşünen bir topluluk için şüphesiz bunda bir delil vardır.

İsrâ Sûresi: 82. Ayet “Ve nünezzilü mine’l-Kur’âni mâ hüve şifâü’v-ve rahmetü’l-li’l-mü’minîn.” Mealen; Biz Kur’an’da müminler için şifa ve rahmet olan ayetleri indiri­yoruz.

Şuarâ Sûresi: 80. Ayette “Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.” Mealen; Hastalan­dığımda bana şifa veren Allah’tır.

Fussilet Sûresi: 44. Ayette “Kul hüve li’llezîne âmenû hüden ve şifâün.” Mealen; De ki: Kur’an, inananlar için hidayet ve şifadır.

Resûl-i Ekrem (sav) hastalara şöyle dua et­miş

Ezhibilbe’serabbin’nasişfi ve enteşafi laşifae illa şifaüke, sifaen layüğadiru segama(n)

Mealen; Ey insanların Rabbi bu hastalığı gider! Şifa ver, zira sen şifa verensin. Senin verdiğin şifadan gayri şifa yoktur. Allah’ım sen öyle bir şifa ihsan et ki o hastalıktan hiçbir eser kalmasın. (Buhari, Ebu Davud, Tıbb, 18 ve 19)

Şifa duaları ve ayetleri her daim maddi ve manevi hastalıklarımıza karşı ihlas ve samimiyet ile okumak iktiza eder, gayret bizden netice Allah’tandır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked