Rahman Suresi Faziletleri Ve Sırları

 Mekke şehrinde nazil olunan ve toplamda 78 ayetten meydana gelen, adını ilk ayeti meydana getiren ve yüce Rabbimizin 99 ism-i şeriflerinden biri olan ”Er Rahman” teriminden alan Rahman suresi faziletleri Rahman suresi, yüce Rabbimiz tarafından bizlere lütfedilen nimetleri, Yüce Rabbimizin birliğini ve azametini ispat eden kainat delilleri ve günahkar olan kulların kıyamet gününde maruz kalacağı şiddet ve dehşeti konu edinmektedir.

Gerek maddi ve gerekse de manevi yönden birçok faziletlerinin ve sırlarının bulunduğu Rahman suresi faziletleri bu vesile ile islam ulemaları tarafından da tavsiye edildiği üzere mümkün mertebede hergün en azından 1 defa olmak kaydıyla okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Rahman Suresi Faziletleri

l Rahman suresini devamlı olarak okuyan bir kimse için, Yüce Allah tarafından tüm hayır kapılarının açılmasına ve bu kimsenin varsa dualarının kabul edilmesine vesile olmaktadır.

l Rahman suresini 70 defa okuyan bir kimsede gönül ferahlığı hasıl olmasına ve ruhsal yönden huzurlu olunmasına vesile olmaktadır. Kendisine hayır kapılarının açılmasını dileyen bir kimsenin Rahman suresini vesile etmesi tavsiye edilmiştir.

l Rahman suresini devamlı olarak okuyan bir kimse, fakir ise en kısa zamanda mal ve mülke nail olmasına ve zengin ise, mal ve mülkünün çoğalmasına vesile olmaktadır. Dolaysıyla, rızık darlığı ve bereketsizliği çeken bir kimsenin Rahman suresini okuması tavsiye edilmiştir.

l Maddi ve manevi yönden oluşan korkulardan emin olunabilmesi için, Rahman suresi okunmalıdır. Bu vesile ile tüm kötülüklerden muhafaza edilmesine vesile olmaktadır.

l Her kim, Rahman suresini okur ve dilediğini Yüce Allah’tan talep etmesi durumunda, inşallah o kulun hacetinin hasıl olmasına ve insanların yanında üstün bir mertebeye sahip olmasına vesile olmaktadır.

l Her kim, Rahman suresi okumaya devam etmesi durumunda, Yüce Allah’ın o kuldan hem dünyada ve hem de ahirette razı olmasına vesile olmaktadır.

l Hapiste veya esir olan bir kimse tarafından Rahman suresi sırları okunmaya devam edilmesi durumunda, Allah’ın izni ile en kısa zamanda hapislikten ve esirlikten kurtulmasına vesile olmaktadır.

l Hasta olan bir kimsenin üzerine Rahman suresi okunması durumunda, Allah’ın izni ve lütfu ile hastalığından kurtularak şifa bulmasına vesile olmaktadır.

l Borcu bulunan bir kimse tarafından Rahman suresi günlük olarak okunması durumunda, Allah’ın izni ve lütfu ile en kısa zamanda hayır kapılarının açılmasına ve bu vesile ile borçlarından kurtulmasına vesile olmaktadır.

l Her kim Rahman suresini okumaya devam ederse, Yüce Allah sureyi okuyan kimsenin kul hakları haricindeki tüm günahlarının bağışlamasına vesile olmaktadır.

l Rahman suresini okuyan bir kimse tarafından Yüce Allah’tan şer olmamak kaydıyla her ne murad dilerde, Yüce Allah Rahman suresi hürmetine o kulun duasını kabul etmesine vesile olmaktadır.

Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından da buyurulduğu üzere, herşeyin bir kalbinin bulunduğu ve Kur’an-ı Kerim’in kalbinin de Rahman suresi faydaları olduğu buyurularak bu vesile ile Rahman suresinin büyük faziletlere ve sırlara sahip olduğu, kendisini okuyan bir kimsenin gerek dünyada ve gerekse de ahirette büyük makama ulaşacağı buyurulmuştur.,

Bu bakımdan, dünya ve ahiret hayatında mutluk, huzurlu olunması ve yüce Rabbimizin af ve rızasına nail olunabilmesi için Rahman suresinin hayatımızda yer almasına gayret göstermeliyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked