Peygamberlere iman nedir?

İslam dininde imanın 4. Şartı peygamberlere iman gelir. Peygamberler Allah tarafından Cebrail (a.s) vasıtasıyla gelen vahiyleri insanlara bildirmekle yükümlüdür.

Onlar Allah’ın elçileridir. Amentü’deki “verasulihi” kelimesi peygamberlere iman etmeyi bildirmektedir. Peygamberlerin ilki Hz Adem Aleyhisselam’dır. Sonuncusu ise Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’ dir.

Bu iki peygamber arasında birçok peygamber gelmiş Allahü teâlâ’dan aldığı emirleri insanlara bildirmiş, tebliğ vazifelerini yerine getirmiş ve bu dünya hayatından göçüp gitmiştir.

Peygamberler insandır ve insanlar fanidir. Yani ölümüdür. Tek ve baki olan ancak Allahüteâlâdır. Peygamberlerin sayıları hakkında 124 binin üzerinde olduğu rivayeti vardır. Peygamberler arasında biz Müslümanlar olarak hiçbir fark gözetmeksizin onları severiz ve Peygamberlere iman ederiz.

Bütün peygamberler haktır, gerçektir. Doğru sözlü, Sadık ve seçilmiş kişilerdir. Onlar Rabbimizin verdiği görevi layıkıyla yerine getirmiş, çok değerli kişilerdir. Peygamberlik vazifesi çalışmakla çok ibadet etmekle açlık ve sıkıntı ile ele geçmez. Peygamberlik vazifesini Rabbimiz verir ve Rabbimizin seçmesiyle olur.

Yüce Rabbimiz ilk insan ve ilk peygamber olan Adem Aleyhisselam’la insanlığı var etmiş Onlara emir ve yasaklarını öğretmiş ve daha sonra gelen diğer peygamberlerle de insanlara doğru yolu ahiret mutluluğuna erişmenin yollarını ve insanların birbiriyle olan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini peygamberleri aracılığı ile bildirmiştir. Bu kutsal vazifeyi yerine getiren değerli insanların kendimize rehber edinerek yani peygamberlere iman ederek iki dünya saadetine erişebiliriz.

Kendilerine yeni bir din gönderilen peygamberlere Resul denir. Hz Musa, Hz Davut, Hazreti İsa ve Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Yüce Rabbimiz kutsal kitaplar verdi. Hz Musa Aleyhisselam’a Tevrat’ı, Hz Davut Aleyhisselama Zeburu, Hz İsa Aleyhisselam’a İncili, Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Kur’an-ı Kerim’i bahşetti.

Onlar kendilerine inen vahiyleri bu kitaplarda topladılar ve insanlara onları yaşantılar ve anlattılar. Rabbimizin emirlerini insanlara tebliğ ettiler. Kötü yolda olanları uyardılar. İyiliği teşvik ettiler. Namazlarını dosdoğru kıldılar ve peygamberler olarak, insanlara çok iyi örnek oldular.

MEŞHUR OLAN 33 PEYGAMBER

Meşhur olan 33 peygamberin ismi şunlardır. Hz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem, Zülkarneyn Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Üzeyir Aleyhisselam,   Zekeriya Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Şit Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Yuşa Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyesa Aleyhisselam, Zülkif Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, bu peygamberlerden 28 inin ismi kur’an-ı Kerim’de zikredilmiştir. Zülkarneyn Aleyhisselam, Lokman Aleyhisselam, Üzeyir ve Hızır Aleyhisselam’ın peygamber oldukları konusunda İtilaf vardır. Bizler bu peygamberlere iman ederiz.

PEYGAMBERLERİN SIFATLARI

Peygamberlere iman konumuza Peygamberlerin sıfatları ile devam edelim. Emanet; peygamberlerin en önemli sıfatlarından biridir her peygamber emindir ve asla emanete hıyanet etmez. Peygamberlerin ikinci sıfatı sıdk yani doğruluktur. Peygamberler dinde veya diğer meselelerde doğrudurlar. Yalandan hep uzaktırlar. Peygamberlerin 3. özelliği ise tebliğdir.

Peygamberler Allahüteala’nın emir ve yasaklarını insanlara bildirirler. İnsanlara iyiliği doğruyu emrederler. Kötülükten onları uzaklaştırırlar. Allah’tan gelen emir ve yasakları insanlara anlatırlar ve kendileri de bunları yaşarlar. Ve topluma örnek olurlar.

Peygamberlerin 4. özelliği ise adalettir. Peygamberler Adildiller. Zulümden uzaktırlar. Mazlumun yanında, zalimin hep karşısında dururlar. Peygamberlerin 5. özelliği ise İsmet’tir. Peygamberler büyük ve küçük günahtan uzak dururlar. Günah şeklindeki şeyler ister Kur’an-ı Kerim’de olsun, ister sahih hadislerde olsun, onlara yaklaşmazlar. Allah’ın emir ve yasaklarını dinlerler. 

Peygamberlikleri bildirilmeden önce de, bildirildikten sonra da günah işlemeleri. İnsanlardan masum, günahsız olan yalnız peygamberleri. Peygamberlerin 6. özelliği ise Fetanet‘dir. Bütün peygamberler diğer insanlardan daha akıllıdırlar. Çünkü Yüce Rabbimiz de sınırsız ve sonsuz bir irade vardır.

Peygamberlerde vahyi Allah’tan aldıkları için ve Allahüteâlâ her şeyin bilgisine sahip olduğu için ve peygamberlerin söylediklerinde Söyleyene değil söyletene bakıldığı için onlar haktır, gerçektir ve çok akıllıdır. Peygamberlerin 7. özelliği ise Emnül azl’dır. Yani peygamberler dünyada ve ahirette kişiliklerinden ayrılmaz.

Önceden gelen peygamberlerin dinleri geçersiz olmakla onlar peygamberlikten alınmaz. Onlar dönemine damga vuran örnek, saygılı iyi işler yapan ve asla Allah’ın emrinden ayrılmayan kişilerdir.

PEYGAMBERLERE İMAN

İmanın 6 şartı vardır. Bunlardan biri de peygamberlere iman etmektir. Bunlardan birini inkar eden Müslüman olamaz. Dolayısıyla peygamberleri İnkar eden de Müslüman olamaz.

Yüce Rabbimiz bütün insanlığa peygamberler göndermiştir. Yani onları başıboş ve yalnız bırakmamıştır. Bu dünya imtihan yeridir. Bu Dünya ahiretin tarlasıdır. Ve bu dünyada bize Allahüteala’nın emirlerini ve yasaklarını nasıl bir insan olmamız gerektiğini bildiren o değerli peygamberlerdir. Onlar Allah’ın elçileridir.

Eğer peygamberler gönderilmeseydi insan insanlığını dahi bilmezdi ne aile hayatını ne toplum hayatını ne evlilik hayatını ne haklarını insan bilemezdi. Bunları ilahi olmayan dinlerdeki yaşantılara bakarak görebiliriz. Biz Müslümanlar peygamberlere iman eder inanırız.

Onların Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna dilimizle ikrar ve kalbimizle tasdik ederek, Kelime-i şahadet getiririz ve bu Müslümanlığın ilk şartıdır. Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enle Muhammeden abduhu ve resuluhü. Yani şahadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Hz Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem onun kulu ve elçisidir.

Bakın imanı kabul ederken dahi Allahüteala’nın yanında peygamberinin varlığı zikredilmiştir. Bu da peygamberlere iman etmenin ne kadar önemli bir müessese olduğu ve ne kadar önemli bir makam olduğunun kanıtıdır.

Şunu Unutmayalım ki peygamberlerin esas vazifesi öğretmenliktir. Onlar Allahüteâlâ’dan gelen vahiyleri insanlara öğretirler ve böylece insanlar onları dinleyerek Allah katında değer kazanırlar. Yani peygamberlere iman olmazsa insan dinden çıkar. Ve Yüce Allah’ın emrine karşı gelmiş olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked