Peygamberimiz Engellilere Nasıl Davranırdı?

Her konuda olduğu gibi engelliler konusunda da en güzel örneği Peygamber Efendimiz’in (sav) davranışları teşkil etmektedir. Efendimiz’in (sav) engellilere nasıl davrandığı ve verdiği değerin ve önemin en güzel örneği onları kamusal alanda istihdam etmesidir.

Bu uygulamasıyla engellilerin toplumdan kopuk, ayrık yaşamasının önüne geçmiş ve onların sosyal hayatın direkt içinde olmalarına imkan sağlamıştır. Yani bizim engellilere nasıl davranacağımız hususu onda (sav) vardır.

Türkiye’de 2013-Ağustos verilerine göre 1.691.969 kişi herhangi bir şekilde engellilik durumu ile karşı karşıyadır. Bu sayıya engellilerin aile bireylerini de eklersek yaklaşık 8,5 milyon insanımızın aynı durumdan etkilendiğini söyleyebiliriz.

TÜİK’in 2014 verilerine göre ülke nüfusunun 77.695.904 olduğunu düşündüğümüzde Türkiye nüfusunun yaklaşık ,9’unun engellilik alanıyla alakadar olduğunu görürüz. Bu nedenle engellilerimizin sorunları geçmişe nazaran günümüzde daha çok gündeme gelmektedir.

Peygamberimiz Engellilere Nasıl Davrandığının örnekleri

Abdullah Bin Ümmi Mektum…. Görme engelli bir sahabimiz. Hicretten önce Medine’de Kuran öğreticisi olan bu sahabi Efendimiz’in (sav) talimatıyla Mescid’i Nebevi’de müezzin olarak görev almıştır.

Amr. Bin El Cemuh… Bir ayağı diğer ayağından kısaydı. Topallayarak yürüyen bu sahabimiz Efendimiz’e giderek savaşa katılmak için izin ister ve Efendimiz (sav) ona izin verir.

Peygamber Efendimiz (sav) savaşta bir ara Amr. Bin El Cemuh ile karşılaşır ve ona şöyle der: “Ben sanki seni cennette bu ayağın iyileşmiş bir vaziyette yürürken görüyor gibiyim”* Savaşta katılan Amr. Bin El Cemuh şehit düşer…

Muaz B.Cebel… Ortopedik bir engelli olan Muaz B.Cebel’i Peygamberimiz Yemen’e vali olarak atamıştır.

Hz. Ebubekir yaşlı ve görme engelli olan babası Ebu Kuhafe’yi sırtına alarak Peygamber Efendimiz’in (sav) yanına getirince Peygamber Efendimiz ona şöyle diyerek saygı ve nezakette de zirve bir davranış sergiliyordu. “Bu ihtiyarı eve koysaydın da, onun yanına biz gitseydik ya!”**

Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz engellilere nasıl davrandığı konusunda da bizlere rehberlik etmekte engellilerimize nasıl yaklaşmamız gerektiğini bizlere göstermektedir.

Hepimiz, kendimizin de bir gün engelli olabileceği ihtimalini aklımızdan çıkarmamalıyız. Empati kurarak kendimizi engellilerin yerine koymalı onlara bakış açımızı bu şekilde belirlemeli, peygamberi metotlarla ele almalıyız.

Engellilerimizi Allah’ın bizlere bir emaneti olarak görmeli, onları sosyal hayatta hak ettikleri yerlere getirmeli, tüm güzellikleri onlarla paylaşmalı, yardımlaşmalı, onlarla sevgimizi paylaşmalıyız.

Selam ve dua ile…  

*Ahmed B. Hanbel,Müsned.

**Manevi Sosyal Hizmetler, Ali Seyyar

Peygamber Efendimiz çocuklara nasıl davranırdı okumak için buraya tıklayınız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked