Namaz insanı maddi ve manevi temizler

Namaz insanı maddi ve manevi olarak temizler ve yüceltir. Evet namaz bize hem dünyevi hem uhrevi pek çok faydalar sağlar.

Namaz insanı her cihetle temizler, ruhen terakki ettirir. İmandan sonra en önemli amel ve faziletli amel namazdır. İbadetler içinde namazın ayrı bir yeri vardır. Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.) namaz ile ilgili olarak “Cennetin anahtarı, namazdır.” (Tirmizi) buyurarak namaz kılmanın ehemmiyetini anlatmıştır.

Namaz mü’minin miracıdır hem imanın fiili bir göstergesidir. Namaz kalbimizin ve gözümüzün nurudur. Namaz bir sığınılacak, sıkıntıya düşen kalplerin huzura vardığı bir merkezdir. Aslında namaz için, namaz insanı insan eder, aslında bize işleyen kılan, terakki ettiren namaz desek yanlış olmaz.

Namaz İnsanı temizler

Namaz dininizin temeli, direği olan bir ibadettir. Bir kişinin Allah’a karşı duruşunu yansıtır, namazda eli ve kolu bağlı, saygılı bir şekilde Allah’ın huzurunda el pençe divan dururuz.

Samimi içten huzurla kılınan bir namaz ve o namazın içinde yaptığımız rüku ve secde insana öyle bir zevk ile lezzet verir ki tarifi yoktur. Bu halde kılınan bir namaz, hem kılana hem de onun çevresine pek çok faydası olur.

İnsan ihlas ile huşu ile namaz kılarsa o namaz insanın kötülük yapmasına engel olacağına ve toplumu da zarar verenlerden olmayacağına dair pek çok rivayet cardır.

Zira namaz insanı hem bedeni hem de duygusal yani zihinsel bir temizliktir ki namazı sürekli kılan biri her zaman Allah’ı hatırlar ve bilir. Yani ahireti hatırlar devamında cennet ve cehennemi bilir, hatırlar. İşte bu hatıralar insanı kötülüklerden ve çirkin işlerden uzak bırakır.

Namaz ile tekamül eden insan, sorumluluk bilinciyle hareket eder. Bir disiplin içinde olur. Ailesine, topluma ve çevresine karşı bilinçli hareket eder zarar verecek hallere girmez. Zira bilir ki Allah her an her yerde onu görür ve bilir.

İhlasla samimane kılınan namaz ile insan Allah katında onun hoşnutluğunu, rızasını kazanır ve cennete layık bir kul olur. Yani namaz insanı yücelterek ondaki nefsani ve hayvani hallerde de temizler.

Namazın Faydaları

Yaptığımız bütün ibadetler rızayı ilahiye bakar.İbadetler niçin yapılır? Allah emrettiği için yapılır. İbadetlerin faydaları ancak bir teşvik olabilir asıl sebep olamazler.

Namazı düzgünce kılan bir kimse daima Allah`ı hatırlar ve O`nun huzurunda bilir kendisini, aklında kötü şeylerin barınmasına müsaade etmez. Her kötülüğün başı aslında Allah`ı unutmaktan geldiği aşikardır.

Namaz kılan birinin hayatında bir düzen bir disiplin vardır. Beş vakit ile  bir düzen içinde Allah`ın huzurunda bulunmak, bir düzen ve disiplini beraberinde getirir. Hayatımız namaz ile bir düzen ve disiplin içinde olur yani başı boşluk ve tembellik olmaz.

Namaz ile bir muhasebe ve kontrol imkanı olur. Bir teftiş olsa nasıl ki bir memur, görevini daha duyarlı yapar, işleri düzenli olur işte bunun gibi namaz ile yaratıcının huzuruna varan bir insan da sorumluluklarını hatırlar bir muhasebe ve kontrol ile hayatını böylece devam ettirir.

Namaz kılan birinin kalbi müsterih ve ruhu huzurlu olur. Hayatın koşuşturmacası ve stresleri namaz ile en aza iner ve manevi bir nefes alır. Günümüz en en önemli hastalığı stres ve ruhi bunalımlar, ruhu namaz ile doyan birine zarar veremez. Yani namaz insanı bunalımlarda muhafaza eder inşallah.

Ebedi yaşama hissi olan insan Namaz ile bu hislerine mutlu bir şekilde ulaşabilir. Buna işareten Hz. Peygamber (s.a.v) “Cennetin anahtarı namazdır” demiştir.

Her insan hata edebilir, az çok günahları vardır. İşte namaz kılmakla  küçük günahlar için bir kefaret fırsatı elde etmiş oluruz. Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Namazını vaktinde kılan birinin 2 namaz arasındaki küçük günahlarını Allah Teâlâ afveder.” demiştir.

Daima işitir ve söyleriz ki çalışmak ibadettir. İşte bu sözün belki de ön şartıdır namaz. Namaz olmadan çalışmanın ibadet olamayacağın dair rivayetler vardır.

İster istemez hepimiz ölecek ve kabre gireceğiz. Kabrin içi aydınlansın kim istemez değil mi? İşte bu namazların kabrin karanlığından ve kabrin azabından bizi muhafaza edeceğini hadis-i şerifler beyan ediyor.

Netice olarak namaz insanı hem temizler hem aziz eder. Öyleyse ne mutlu o insanlara ki hakkıyla namazlarını kılarlar vesselam..

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked