Meleklere iman ve dört büyük melek

Meleklere iman ve dört büyük melek konusunu işleyeceğiz bu yazımızda. Melek kelime olarak Arapça kökenli olup haber götüren haberci, elçi anlamına gelir.

Meleklere iman konusu iman esasları içinde olup imanın şartı dediğimizde 2. Sırada gelir. Yani bu meleklere iman dinimizin ve inancımızın önemli konuları arasında yer almaktadır.

Melekler Nurdan yaratılmış varlıklardır. Allah’a koşulsuz ibadet eden, insanlardan önce yaratılan bu varlıklar içinde 4 büyük melek bulunmaktadır. Bunları akılda kolay kalıcı olması için Cami diye kodlayacak olursak isimleri Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil’dir.

Yüce Allah Hz Adem aleyhisselamdan beri Peygamberimiz Hz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar melekler aracılığı ile çoğu zaman vahiy göndermiştir. Vahiy ile görevli olan melek meleklerin en üstünü olarak belirtilen Cebrail Aleyhisselam’dır. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i 23 senede peygamber efendimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV)’e vahiy yoluyla getiren Cebrail Aleyhisselamdır.

Meleklerin özellikleri

Nurdan yaratılmış varlıklardır erkeklikleri veya dişilikleri yoktur. Gözle görülmeyen soyut varlıklardır. Allah’a isyan etmezler, yani sürekli Allah’a itaat eden oldukça güçlü hızlı ve kanatlı olan varlıklardır. Allah’ın emri ile farklı şekillere veya kılıklara girebilirler. Gözle görülmeyen varlıklardır. Fakat Allah’ın izniyle, farklı kılıklarda örneğin insan suretinde görünebilirler.

Dört Büyük Meleğin Görevleri

Cebrail sözlük anlamı olarak güvenilir ya da emin anlamına gelir. Cebrail Aleyhisselam melekler arasında en üstün olandır. Melekler arasındaki en büyük mertebe Cebrail Aleyhisselam’a aittir. Kendisi meleklerin efendisi anlamına gelen Seyyid’ül Melaike lakabı ile anılmaktadır. Cebrail Aleyhisselam vahiy meleğidir. Allah tarafından gönderilen emir ve yasakları peygamberlere bildiren Melek odur.

Mikail Aleyhisselam tüm kainatta meydana gelen doğal olayları ve Yüce Allah’ın yaratmış olduğu rızıkların idame edilmesi ile görevli melektir. Mikail Aleyhisselam yağmurun ve karın yağması gibi hava olayları, bitkilerin büyümesi, meyvelerin olgunlaşması gibi görevleri yerine getirmektedir.

Azrail aleyhisselam ölüm meleği olarak anılır. Can almak ile görevlendirilmiştir. Yüce Allah’ın emri ile insanların canını alır Kur’an-ı Kerim’de Secde suresi 11 ayette Azrail Aleyhisselam’ın bu görevinden bahsedilmiştir. Peygamber Efendimiz bir hadisinde;” insan yaşamı boyunca nasıl yaşarsa, imanı nasıl olduğuna göre ölüm sırasında Azrail ona o şekilde görünür.” demiştir. Kıyametin kopuşu ile Azrail aleyhisselam da ölecektir. Diğer canlıların canını aldıktan sonra ölümü gerçekleşecektir. Baki Olan Ancak yüce Allah’tır.

İsrafil aleyhisselam kıyamet gününün habercisi olan bir melektir. Sur ismi verilen boruya üfleyerek kıyametin kopuşu zamanını bildirecektir. İlk defa sur borusunu üfleyince kıyamet kopacak, ikinci defa üflediği zaman ise yeniden diriliş gerçekleşecektir. burada İsrafil aleyhisselam kıyametin kopuşu zamanını bilmez Rabb’inin emrettiği zaman o boruya üflemekle görevli melektir. Gaybı ve her şeyi ancak Yüce Allah bilir.

Biz inanalar meleklere imanı, şüphesiz kabul ederiz ve inanırız. Zira bu konu hem ayette sarih açıkça geçer hem başta peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberler ile yalan söylemesi ihtimali olmayan binlerce Allah dostu melekleri bizatihi görmüşlerdir. Biz insanlara düşen ise meleklere iman etmektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked