Kur’an-ı Kerim’de Salgın Hastalıkla İlgili Ayetler

Kur’an-ı Kerim her zaman geleceğe dair bilgiler vererek, Müslümanların tedbirli davranmaları gerektiğini belirtmektedir. Salgın hastalıklar karşısında da gerekli önlemlerin alınması gerektiği de kutsal tarafından işlenen bir konu olarak ifade edilmektedir. Bu konularda dikkate alınması gereken ayetler de bulunmaktadır.

Salgın hastalıkları içeren ayet Nisa Suresi 78. Ayet olarak bilinmektedir. Bu ayette “Nerede olursanız olun ölüm size ulaşır; sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa “Bu Allah’tan” derler; başlarına bir kötülük gelince de “Bu senden” derler. “Hepsi Allah’tandır” de. Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar.” Biçiminde bir tabir yer almaktadır.

Nisa suresinin bu ayetinde insanların ölümden kaçamayacağı ve her zaman ölümle tanışacaklarından bahsedilmektedir. Ölüme her an hazır olunmasına da vurgu yapılarak, ahiret yaşantısına hazırlıklı olunması gerektiğini de ifade etmektedir.

Salgın hastalık içeren diğer bir ayet ise Bakara suresi 155. Ayet olarak öne çıkmaktadır. Bu ayet tam olarak “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele!” biçimindedir.

Bu ayet-i kerimede de insanların dünya malları ve nefisleriyle sınanacağından söz edilmektedir. Aynı zamanda da Müslümanların ahiret hayatına ne kadar hazır olduklarını da görebilmek adına Allah-ı Teala’nın bazı sınavları müminler için hazırladığından da söz edilmektedir. İnsanların dünya malına fazla değer vermemesi gerektiğini de vurgulamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked