İsa Sahtekarlık mı?

isa

Tanrı’nın oğlu İsa, Eski Ahit’teki en popüler ve etkili karakterlerden biridir. Yeni Ahit’te Tanrı’nın oğlu olarak bilinen İsa’nın sayısız ilahi niteliğe sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu niteliklerden bazıları, yüzyıllar boyunca efsanelerde, şiirlerde, destanlarda ve diğer dini yazı biçimlerinde de mevcuttur. Tanrı’nın oğlu, birçok Hıristiyan tarafından Üçlü Birlik’teki ikinci kişi olarak kabul edilir – insanlığın yaratılmasından ve kurtuluşundan sorumlu bir tanrı. Bu amaçla birçok Hıristiyan, İsa’yı mükemmel insan olmanın yanı sıra Tanrı’nın mükemmel Oğlu olan çok özel bir birey olarak kabul eder.

Hz. İsa Sahtekarlıkmı?

İsa, İsrail Devletine bağlı Celile’de küçük bir köy olan Nasıra’da doğdu. İsa’nın Zebedee ve Mary’nin oğlu olduğu ve James, John ve Matta’nın büyük büyükbabası olduğu söylenir. İsa’nın öğrettiği üç büyük öğretiye sahip olduğu bilinmektedir. Bu öğretiler şunları içerir: mucizelerine olan inanç, İsa’nın vaftizi ve ruhsal olarak yönlendirilen yaşamla ilgili öğretileri. İsa’nın ayrıca İncil’de anlattığı sayısız büyük maceraya sahip olduğu da bilinir ve bunların birçoğunun gerçekten yaşanmış olduğu geniş çapta kabul edilir.

İlk Hıristiyan yazılarının çoğu, İsa’nın daha sıradan öğretilerinden hiçbirinden bahsetmez. Daha çok O’nun mucizelerine ve Tanrı’nın Oğlu olduğu iddialarına odaklanırlar. İsa’yı takip eden ve öğretilerini harfi harfine benimseyen bazı gruplar olmasına rağmen, diğerleri onun bir mucize işçisi olduğu iddialarını kabul etmediler ve hatta bazıları onun bir Tanrı olduğu iddialarından şüphe duydular. Zamanla, bu şüphe, İsa’nın bir peygamber olarak güvenilirliğinin tamamen reddedilmesine dönüştü ve daha çok arzu edilen takipçilerinin çoğunu onunla birlikte Katolik Kilisesi’nin saflarına aldı.

İsa hakkında yapılan en bilinen iddia, onun Tanrı’nın oğlu olduğudur. Bu, Roma Denizi tanrısı olan Jüpiter’in oğlu olduğu inancına dayanıyordu. Bu, İsa’yı çevreleyen birçok efsaneden biriydi, ancak tarih boyunca tartışıldı.

İsa en çok bir öğretmen olarak hatırlanır. İncil ve Bilgelik Kitabı gibi sayısız kitap yaratmasıyla tanınır. Ayrıca, genellikle inkar ettiği bilinen Tanrı’nın oğlu olarak kabul edilir. İsa’nın hastaları iyileştirmek ve ölüleri diriltmek gibi birçok insanın mucizevi olduğunu düşündüğü büyük iyilikler yaptığına dair birçok hikaye vardır.

İsa en çok mucizeleriyle tanınır. Bir iblis tarafından rahatsız edilen kadının durumu gibi, ilişkilerinin bir dizi hesabı vardır. İsa ona babasına gitmesini ve babasına yaptıkları için af dilemesini söyledikten sonra iyileşti. İsa’nın bir adamı sadece birkaç saat uyuduktan sonra karnı üzerinde iyileştirdiği hikaye de dahil olmak üzere birçok hikaye başka mucizelerle doludur. İsa’nın güçlerini Hıristiyanlıktaki resmi rolünün dışında bile gösteren başka hikayeler de çoktur. Birçok Hristiyan bu hikayeleri doğru kabul eder, ancak bu inancın en popüler versiyonu, İsa’nın Mısır’dan Roma’ya giden yolda bir adamı iyileştirdiği Matta’nın Hristiyan hikayesidir.

Öğretisine ek olarak, İsa’nın takipçileriyle Mucizeler aracılığıyla konuştuğu biliniyordu. Çok popüler olanlardan biri, İsa ile Meryem adında bir kadın arasında gerçekleştiği söylenen Elçilerin İşleri’dir. Bu özel kayıt, Elçilerin İşleri kitabında yazılmıştır, ancak birçok Hıristiyan kilisesi buna inanmanın çok zor olduğunu düşünüyor. İnanmanın çok zor olduğunu söylemelerinin nedeni, İsa’nın bir kadınla konuşmasına dair sadece bir avuç dolusu kayıt olması ve bunun imkansız bir görev olduğu düşünülüyor. Ancak birçok Hıristiyan, İncil’deki tüm hikayelerin doğru olduğunu ve İsa’nın yaşamı boyunca birçok mucizenin gerçekleştiğini iddia eder.

İsa, Tanrı’nın Oğlu olarak kabul edildi, bu da onu insanlara bu kadar sevdirdi. O herkes tarafından sevilen çok iyi bir insandı ve en çok alçakgönüllülüğü ve kendisine gelenlerin hayatlarına neşe getirme yeteneği ile tanınır. Pek çok Hristiyan tarafından aldatıcı ve manipülatif bir karakter olarak tasvir edilmesine rağmen, karakterinde herkesin hayal edebileceğinden daha fazlası var. Pek çok büyük iş başardığına şüphe yok, ama aynı zamanda o kadar ünlü olmayan birçok şeyi de başardı. İsa ve öğretileri hakkında, onun gerçek kişiliğine bir bakış sunan birçok kitap ve makale var.

Hz. İsa’nın Mucizeleri ve Gösterilerinin Bir Özeti

İsa’nın mucizeleri dünyadaki hemen hemen tüm dinlerde bulunabilir. Mukaddes Kitabın kendisi İsa’ya birçok mucize atfeder. İsa’ya atfedilen mucizelerde eksiklik yoktur. En yakın havarileri bile İsa’yı gördüklerini veya duyduklarını iddia ettiler. İsa’nın sayısız mucizesini listeleyen yüzlerce kitap ve web sitesi var.

İsa’nın mucizeleri Yeni Ahit’te de bulunabilir. Yeni Ahit, İsa’nın yaşamı boyunca meydana gelen birçok olayı kaydeder. Bu olayların çoğuna mucize denir. Bu olayların çoğu, bugün çoğu insanın doğaüstü olarak kabul edeceği olaylardır. Pek çok Hıristiyan, yeni vasiyeti Tanrı’nın yeni İsrail için yazılmış sözü olarak kabul eder.

Çoğu Hıristiyan, İsa’nın mucizelerini, onun gerçekten Mesih’in dirilişi olduğuna dair işaretler veya kanıtlar olarak görür. İsa’yı Rab olarak kabul edersek, aynı zamanda Hıristiyan topluluğunun üyeleri olacağımıza inanıyorlar. İsa’nın mucizelerinin belirli bir grup insan tarafından gerçekleştirildiğine dair herhangi bir kanıt olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma var. Yeni Ahit’teki tarihsel kayıtlar, İsa’ya işaret ediyor, en güçlü inananları bile şüpheye düşürecek birçok farklı eylemde bulunuyor. Yeni Ahit’teki kayıtların çoğu, İsrail topraklarını yok eden vebalar ve diğer olumsuz olaylarla ilgili hesapları da içerir.

Yeni Ahit’teki anlatımlara ek olarak, İsa’nın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlanmış birçok mucizesi daha vardır. Ölüleri dirilttiğine, bedenden cinleri kovduğuna, cinleri demir çubukla kovduğuna ve kendisine gelenlerin hepsini iyileştirdiğine dair sayısız rivayet vardır. Bu olaylar, birçok inananın mucizelerden şüphe duymasına neden oldu, ancak çoğu Hıristiyan, İsa’nın yaşamı sırasında, ölümünden öncekinden daha fazla mucizevi faaliyetler olduğuna inanıyor.

İsa’nın en bilinen mucizelerinden biri İsa’nın çarmıha gerilmesidir. Yeni Ahit’te ve tarih boyunca bu olayın birçok kaydı vardır. En ünlülerinden biri, ölülerin dirilişinin hesabıdır. İncil özellikle İsa’nın ölümden dirildiğini belirtir. Birçok insan, çarmıha germe sırasında ceset öldürüldüğü için bunun olabileceğinden şüphe ediyor. Ancak birçok İncil bilgini, İsa’nın annesi Meryem’in, oğlunun çarmıha gerilmesinden sonra canlı olarak görüldüğü bir mucizenin olduğunu ortaya koymuştur.

İsa yeryüzündeyken meydana gelen tarihi olaylardan bir başka örnek de Yairus’un diriliş mucizesidir. Bu, İsa’nın büyük müjde işaretlerinden bir başkasıdır. Bu, yeni vasiyette de belgelenmiştir. Tarihçi Luka, Yairus’un İsa’nın üç günlük bir yolculuktayken dirilişini, Celile Denizi’ni geçtikten sonra öğrencilerine anlattı. İsa’nın yaşamı boyunca başka birçok mucize öyküsü vardır, ancak Yairus’un dirilişi öyküsü en önemli olaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Yeni Ahit’te kaydedilen İsa’nın mucizelerinden bir diğeri de kör adamın kör edilmesidir. İsa bu mucizeyi bir Samiriyeli üzerinde gösterdiğinde, onun gözlerindeki ışığı söndürerek gerçekleştirdi. Kör adamın neden göremediğine dair bir açıklama yok. Ancak hikaye, İsa’nın onu aynı gün iyileştirdiği açıklamasını veriyor. Bu hikaye, İsa’nın mucizelerinin günlük olarak gerçekleştirildiğine dair en eski kanıtı sağlar.

İsa tarafından gerçekleştirilen son mucizeler Kiracılarıyla ilgiliydi. Bu Kiracılar Yahudiler tarafından çok özel insanlar olarak görülüyordu. Tanrı tarafından Kudüs Tapınağı’na bakmakla görevlendirilmişlerdi. Tapınağın onarımına nezaret edecek ve içindeki insanlarla ilgileneceklerdi. Çoğu zaman bir Tapınak onarımı, Tapınağa ve ona yatırılan paraya büyük zarar veren vandalizmle sonuçlanırdı. Böyle bir olayda, büyük bir kalabalık Tapınağın dışında toplandı ve Tapınağın penceresinden ve kalabalığın içine atılan bir taş birçok insanı yaraladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir