İhlas Suresi Faziletleri Nelerdir?

İhlas Suresi Faziletleri Nelerdir? Sayılamayacak kadar fazla faziletleri bulunan ve bu sebeple de hergün mutlaka okunması tavsiye edilen ihlas suresi, gerek dünya hayatında ve gerekse de ahiret hayatında huzura ve ebedi saadete erişebilmek için okunması gereken surelerimiz arasında yer almaktadır. Gerek maddi açıdan ve gerekse de manevi açıdan birçok faziletlerinin ve sırlarının bulunduğu ihlas suresi faziletleri gerek kıyamet günü dehşetinden, gerek kabir alemi zorluklarından, gerek insan ve şeytanların şerrinden korunulması açısından mutlak olarak hergün 5 vakit farz namazlarında okunması gereken koruyucu sürelerimizden biridir.

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gul huvallâhu ehad.

2. Allâhu’s-samed.

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3. O’ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Diyanet Meali

İhlas suresi faziletleri; Okunması alışkanlık haline dönüştürülmesi durumunda ölüm acısının hafifletilmesine ve Yüce Rabbimizin dostluğuna erme şerefine nail olunmasına vesile olan ihlas suresi koruyucu surelerden olması vesilesi ile günlük olarak samimi bir şekilde okunması durumunda, Allah’a sığınılmasına ve şirkten uzak durulmasına vesile olacağı gibi, okuyan kimsen yanında veya çevresinde hazır bekleyen şeytanların ve diğer şerli ruhani varlıkların da o kimseden hızla uzaklaşmasına vesile olmaktadır. Dolaysıyla, okuyan kimsenin Yüce Allah’a yakınlaşmasına vesile olan ihlas suresi okunması karşılığında okuyan kimseye ise 100 şehit sevabı lütfedildiğini de belirtmekte fayda görmekteyiz.

İhlas Suresi Okumanın Faziletleri İse Şunlardır;

ihlas suresi faziletleri

İhlas suresini günlük olarak yalnızca 1 defa okuyan bir mümin Kur’an-ı Kerim’in üçte birini okumuş kadar sevaba nail olmaktadır.

İhlas suresini günlük olarak yalnızca 10 defa okuyan bir mümin için Yüce Allah tarafından o kimse için cennete bir ev yaptırılmakta ve bu sureyi günlük olarak 11 defa okuyan bir kimse için cennette bir saray yaptırılmaktadır.

İhlas suresini günlük olarak 21 defa okuyan bir kimse için cennette 2 saray, 30 defa okuyana ise cennette 3 saray yaptırılmaktadır.

İhlas suresini sabah namazından hemen sonrasında 11 defa okuyan bir kimse o gün her türlü günahtan korunacağı gibi, şeytanın da kaçmasını sağlamaktadır.

İhlas suresi günlük olarak 12 defa okunması durumunda okuyan kimse yeryüzünün en üstün insanı olacağı gibi, Kur’an-ı Kerim’i de 4 defa okumuş gibi sevaba nail olmaktadır.

İhlas suresi faziletleri; Esrar ve sırlarının oldukça fazla olduğu surelerimiz arasında yer alan İhlas suresi faziletleri İhlas suresini günlük olarak 50 defa okumayı adet haline dönüştüren bir kimsenin kul hakları haricinde büyük ve küçük tüm günahlarının bağışlanmasına vesile olmaktadır.

İhlas suresini günlük olarak 50 defa okumayı adet edinen bir kimse için kıyamet gününde kabirden kaldırıldığı sırada görevli bir melek tarafından o kimseye ”Ey Allah’ı öven kimse kalk Cennete gir” nida edilerek çağırılmaktadır.

İhlas suresini günlük olarak 100 defa okumayı adet edinen bir kimsenin kul hakları haricinde geçmiş tüm günahları affedildiği gibi, bu surenin 5 vakit namazlardan sonrasında da okunması adet edinilmesi durumunda, okuyan kimsenin cehennem azabından kurtulmasına vesile olmaktadır.

İhlas suresi günlük olarak 200 defa okunması adet edinen bir kimsenin kul hakları dışında tüm günahlarının affedilmesine vesile olacağı gibi, okuyan kimseye Yüce Allah tarafından da 1500 sevap lütfedilmektedir.

Gece uyumadan önce sağ tarafından 3 adet İhlas suresi okunmasını adet edinen bir kimseye kıyamet gününde Yüce Allah tarafından ”Ey kulum sağ taraftan cennete gir” buyurulmaktadır.

ihlas suresi faziletleri

İhlas suresini hergün 1000 defa okumayı adet edinen bir kimse artık nefsini Yüce Allah’tan satın almış olmaktadır. İhlas suresini hergün 100 bin defa okumayı adet edinen bir kimse ise, kendini Yüce Allah’tan satın almış olmaktadır. Bunun üzerine Yüce Allah’ın emri ile gökyüzünde görevli bir melek tarafından ”Ey insanlar iyi bilin ki, falan oğlu filan Allah’ın azadlısıdır” duyurulmaktadır.

İhlas suresini hergün 1000 defa okuyan bir kimse ahirette cehennem azabından emin olmaktadır.

Cuma namazı sonrasında yerinden kalkmadan 7’şer kez İhlas, Felak, Nas ve Fatiha sureleri birlikte okuyan bir kimse, gelecek cumaya kadar Yüce Allah’ın koruması altına girmektedir.

İhlas suresini dünya hayatı boyunca hergün okumayı adet edinen bir kimse, Allah dostları arasına dahil olacağından, Yüce Allah tarafından dünya hayatından kıyametin kopuşuna kadar dostlarına hazırladığı eşsiz ikram ve mükafatlardan İhlas suresini okuyan o kimseye de lütfetmektedir.

İhlas suresini hergün okumayı adet edinen bir kimse için Yüce Allah tarafından sayılamayacak kadar çok lütuf verilmesine vesile olmaktadır. Bu surenin hergün okunması durumunda okuyan kimsenin ömründe bereket olmasına, rızkında çoğalma ve bereket hasıl olmasına, kabir dehşetinden emin olmasına, kıyamet korkularından emin olmasına, Yüce Allah tarafından himaye edilmesine, Yüce Allah tarafından rahmet nazarı ile bakılmasına, Meleklerin o kimseyi ecel vakti haricinde her türlü kötülüklerden korumasına, hayır hacetlerinin yerine getirilmesine, kıyamet koptuğunda ve kabirden kalkılarak mahşer meydanına doğru gidildiğinde bu surenin hürmetine okuyan kimse için beyaz inciden yapılmış bir binit getirilerek o kimsenin bu binit üzerinde hızla ve hiçbir yerde duraksamadan Yüce Allah’ın huzuruna götürülmesine vesile olmaktadır.

İhlas suresi okuyan bir kimseye surenin her harfi adedince cennette bir hurma ağacı dikilmesine vesile olmaktadır.

İhlas suresini hergün okumayı adet edinen bir kimse için Yüce Allah’ın emri ile 1000 melek tarafından saraylar inşa edilerek çevresine eşi benzeri bulunmayan kokular ve bitkiler ekilmesine vesile olmaktadır.

İhlas suresini okumayı adet edinen bir kimse için İhlas suresi faziletleri 70 bin melek ahirette şehadet etmektedir.Bu sureyi okumayı adet edinen bir kimse için 70 bin melek sevabı lütfedilmekte ve bu sure hürmetine, okuyan kimsenin ahirette kurtuluşa erenler arasında ve oruç tutanlara arasında dahil olmasına vesile olmaktadır. Öyle ki, dünyadayken ihlas suresi okumayı adet edinen bir kimseye lütfedilen derecelere ve saraylara bakan melekler tarafından dahi büyük hayretler hasıl olacaktır.

İhlas suresini 20 defa okumayı adet edinen bir kimse için 70 bin şehit sevabı, kendisinin malı mülkü ve çocukları mübarek kılınmaktadır. İhlas suresini 30 defa okumayı adet edinen bir kimse de, cennet yurdunda peygamber efendimize komşu olma şerefine nail olacaktır. 100 defa okuyan bir kimsenin 100 yıllk günahları affedilmesine, 200 defa okuyan bir kimsenin 200 köle azad etmiş gibi sevaplara kavuşmasına vesile olmaktadır. İhlas suresi 400 defa okumayı adet edinen bir kimse için 400 şehit sevabı verilmesine, 500 defa okunması durumunda kendisinin ve aile efradının Yüce Allah tarafından korunma altına alınmasına, 1000 defa okunması durumunda ise, okuyan kimsenin Allah’a olan borcunun ödenmesine ve cehennem azabından azad edilmesine vesile olmaktadır.

İhlas suresi hergün okumayı adet edinen bir kimseye Yüce Allah emri ile tevhid sancağı lütfedilmekte duaları makubl olup kabul edilmekte ve Yüce Allah’ın halis kulları arasında dahil olunmasına vesile olmaktadır. İhlas suresini gece ve gündüz olmak üzere 10 defa okumayı alışkanlık haline getiren bir kimse, Yüce Rabbinin rızasına erme şerefine erdiği gibi, peygamberler ile birlikte olarak, şeytanlardan uzaklaşmasına vesile olmaktadır.

Bir kimse hanesine geldiğinde 1 Fatihe ve 3 İhlas suresi okuması durumunda, bu surelerin hürmetine hane içerisinde bereket, sevgi ve muhabbet hasıl olmasına yoksulluğun giderilmesine ve hatta komşuların dahi faziletlerden faydalanmasına vesile olmaktadır.

İhlas suresini hergün 1000 defa okumayı adet edinen bir kimseye ahirette 70 kişi için şefaat etme hakkı lütfedilmektedir.

Bir kimse evinden ayrıldığında veya seyahate çıktığında 11 adet ihlas suresi faziletleri ihlas suresi okuması durumunda, okuyan kimseyi hanesine dönünceye dek koruması altına almaktadır.

İhlas suresini hergün 100 defa okumayı adet edinen bir kimse için Yüce Allah okuyan kimseye surede bulunan her harf için 10 sevap lütfedeceği gibi, okuyanın kul hakları haricindeki 10 günahını sileceği, derecesini 10 kat daha yükselteceği, cennette O kul için 100 saray yaptırmakta, okuyan kimse Kur’an-ı Kerim’i 33 defa okumuş gibi sevaba nail olmasına, melekler hazır bir şekilde o kimsenin yanında bulunmasına ve şeytanların da hızla o kimseden uzaklaşmasına vesile olmaktadır.

İhlas suresini özellikle Fatiha suresi ile birlikte hergün okumayı adet edinen bir kimsenin bu sureler hürmetine hanesinde varsa fakirliğin giderilmesine, sevgi, bereket, rızık bolluğu ve mubabbetin hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Karabasan, cin çarpması, büyü, sihir ve nazar gibi negatif enerjilerin arındırılmasında da en etkili surelerimiz arasında yer alan ihlas suresi faziletleri ihlas suresi bu gibi durumlarda da özellikle erbabı tarafından yani bir Allah dostu tarafından okunduğunda, inşallah bu surenin hürmetine yukarıdaki negatif durumlara maruz kalan kimsenin manevi hastalıklarından şifa bulmasına vesile olacaktır.

Bu bakımdan hergün 5 vakit farz namazlarımızın içerisinde okuduğumuz ihlas suresini ayrıca 5 vakit farz namazlarımızın dışında da günlük olarak 10,50,100 veya üzeri okumaya gayret etmeye özen göstermeliyiz.

Posted in Dua

1 thought on “İhlas Suresi Faziletleri Nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir