Hazreti Eyüb peygamber kısaca kimdir?

Hazreti Eyüb peygamber Şam taraflarında yaşamış olup, İshak Aleyhisselam’ın torunudur. Sabır kahramanı dediğimizde ilk akla gelen zattır.

Hazreti Eyüb peygamberin adı 4 yerde geçmektedir. Dedesi kendisine dua etmiş ve şöyle demişti. “Allah’ım Eyüb’e çok servet ve evlat ihsan et.” Yüce Allah bu duayı kabul etmişti. Zira Hz. Eyüp (a.s) hayatına baktığımızda çokça mal ve evlat veriliğini görüyoruz.  

Hazreti Eyüb Yüce Allah tarafından çokça zengin edilmişti. O işse açları doyurur ve ihtiyaç sahiplerine her zaman yardım ederdi. Allah’ın verdiği nimetlere her zaman şükreder ve ona daima ibadet ederdi.

Hz Eyüp (a.s)’ın kıssası

Hazreti Eyüp peygamber insanları Allah’a iman için tebliğ ediyordu. Bu durum şeytanın hoşuna gitmiyor ve aleyhine çalışıyor, boş durmuyordu? İnsanların arasına katılan iblis bir derviş kılığında geziyor ve Hz. Eyüb’ü (a.s) itibarsızlaştırmaya gayret ediyordu.

İnanlara diyordu ki “Onun malı var zengin, tabii ki şükreder, fakir olsaydı bunu yapar mıydı?” Bunun üzerine bir hikmete binaen ve insanlara onun şeytanın dediği gibi olmadığını, hakiki manada peygamber olduğunu göstermek maksadıyla onu imtihan eyledi.

Bundan sonra Yüce Allah Hz Eyüb’ü sınamaya başladı. İlk koyunlarını sel götürdü ve ekinlerini de fırtına aldı. O zaman şeytan bir çoban kılığında geldi ve Hz Eyüb’e malının başına gelenleri ağlamaklı anlattı.

Karşılaştığı vaziyet beklediği gibi olmadı iblis ‘in o isyan edecek diye beklerken Hazreti Eyüb dedi ki “Onları bana Rabbim vermişti. Benden alan yine odur” Bu durum karşısında büyük bir sabır ve tevekkül halini gösterdi.

İmtihan bitmedi daha sonra Allah Hazreti Eyüb (a.s)’ın çocuklarını bir depremle hayatlarını aldı. İblis yine bir ümit ile  güya üzülerek heyecanla onun yanına gelerek “Çocukların var ya depremde öldü. Allah çocuklarını senin elinden aldı” dedi.

Hazreti Eyüb (a.s) çocuklarını düşündü, onlara olan merhametinden dolayı gözünden yaşlar geldi. Sonra dedi ki “Onlar Allah’ın emanetiydi. Allah onları bana verdi ve o aldı” dedi. Rabbinden gelene isyan etmedi ve razı oldu.

Bu imtihanlar devam ederken bile Hazreti Eyüb Aleyhisselam insanları dine davet etmekten tebliğden vazgeçmedi. Çok çileler ve sıkıntılar çekti. Şeytan da boş durmadı ve onu itibarsızlaştırmaya devam etti. Bir köylü kılığında insanlara dedi ki tabii dedi Eyüp’ün kendisine dokunan bir rahatsızlığı olsaydı o da isyan ederdi.

Bundan sonra cenabı Allah Hazreti Eyüb peygambere (a.s.) bir hastalık verdi ve tüm vücudunu yaralar sardı. Öyle ki herkes ondan uzaklaştı. Yanına ihtiyaçları için yalnız eşi geliyordu. Bu durumda bile Eyyüp Aleyhisselam asla başına gelenlerden dolayı Allah’a isyan etmedi. her daim Allah’ı zikretti ve ona şükretti.

Hazreti Eyüb peygamberin duası  

Bu hastalığa uzun süre yaklaşık 7 yıl sabretti. Öyle ki vücudu kurtlanmaya yüz tutu ve ağır kokular yaymaya başladı. Hastalık o kadar ilerledi ki kalbine ve diline kadar gelince şöyle dua etti “Allah’ım ben sana kesinlikle isyan etmem lakin bu hastalık dilime ve kalbime ilişti. Ben seni zikredememek (anamamak) ve sana ibadet edememekten korkuyorum”

Bu öyle samimi ve içten bir dua idi ki yüce Allah “Ey Eyüp ayağını yere vur. Yerden çıkan sulardan yıkan” diye vahyetti. Hazreti Eyüb bu emir üzerine ayağını yere vurdu ve akabinde yerden iki pınar fışkırdı.

Birinci pınardan çıkan soğuk su ile yıkandı ve görünen tüm zahiri yaraları iyileşti. Arkasından ikinci pınardaki sıcak su ile yıkandı ve içindeki yaraları iyileşti. Gençliğine ve güzelliğine tekrar kavuştu. Sonrasında Allah Eyüb (a.s)’a yeniden mal ve evlatlar ihsan etti.

 Sabır kahramanı Hz Eyüp (a.s)

Hazreti Eyüb (a.s) başına gelen bütün felaketlerde sabır göstermiş ve bunların bir sınav olduğunun bilincindeydi. Bu dünyan ahiretin tarlasıydı ve o bunun bilincindeydi. Bütün musibetlere rağmen, hiçbir zaman Rabbine isyan etmemiştir. Bu yüzden ona peygamberler içinde sabır kahramanı unvanı verilmiştir.

Her zaman Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik vazifesini her durum ve şartta yapmış ve insanlara Allah’ın emirlerini ve yasaklarını tebliğ etmiştir.

Elbette peygamber kıssalarından ders vardır ki mukaddes kitabımız bize anlatılmış. Orada anlatılması asla bir hikaye değildir. Evet bizlere bu peygamber kıssaları bir derstir ki bu kıssada ki ders şükür ve sabır nasıl olmalıdır.

Başımıza gelen musibet, bela, şer gelse nasıl davranmalıyız. Şeytanın bize oynadığı oyunları nasıl boşa çıkarmalıyız. Ne zaman, nerde ve nasıl dua etmeliyiz. Sabredersek ne olur etmaz isek ne olur. Evet bütün bu hakikatler sabrın kahramanı olan Hazreti Eyüb (a.s.) kıssasında vardır yeter ki biz bakmasını bilelim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked