Fıtır Sadakası Nedir ?

Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları malî bir ibadet”tir.

Fıtır sadakası, ramazan orucunun farz olduğu hicrî 2. yılın Şâban ayında, zekâttan önce farz kılınmıştır. Dinî bir yükümlülük oluşunun dayanağı hadislerdir.

Fıtır sadakası konusundaki hadislerin değerlendirilmesi ile dört fıkıh mezhebinde fıtır sadakası emrinin kesin ve bağlayıcı bir yükümlülük içerdiği sonucuna varılmıştır.

Dört mezhepte de fıtır sadakasının ramazan bayramından bir veya iki gün öncesi ile bayram namazı vakti arasında kalan süre içinde geçerli olarak “edâ” edilebileceği görüşleri hâkimdir.

Fıtır sadakası dört mezheptede fakihlerin çoğunluğuna göre buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm başta olmak üzere her nevi gıda maddesinden 1 sâ olarak verilmektedir.Hanefîler’e göre diğerlerinde aynı olsa da buğdaydan 1/2 sâ verilmektedir.

Sâ`, bir hacim ölçüsü birimi olup 2.75 litredir.

Günümüz şartlarında bu gıda maddelerinin fitre olarak verilmesinin uygun olup olmadığı konusu tartışmaya açık bir konudur.Bu yüzden Fıtır sadakası günümüzde para olarak verilmektedir.Fıtır sadakasının para olarak verilmesinde alınması gereken ölçü müslüman bir kimsenin bir günlük gıda ihtiyacını karşılayabilecek miktarda olmasıdır.Bu miktarın yukarıda 1 sâ olarak zikredilen gıda maddelerinden en ucuzunun bedelinden daha düşük olmaması da gerekir.Bu usul benimsendiğinde fıtır sadakası verilecek fakirin hayat şartlarına göre bir günlük gıda ihtiyacı değil fıtır sadakası veren kimsenin kendi günlük gıda tüketim ortalamasının ölçü alınması daha uygun olur.

Fıtır sadakası verecek olan kişi, evlenip başka aileye karışmış ihtiyaç sahibi kız kardeşe, ayrı ev kurmuş oğlan kardeşe, bunların çocukları olan yeğenlere, kayınpedere, kayınvalideye, ihtiyaç ciddi ise damada, geline, halaya, teyzeye, dayıya, diğer akraba ve komşulara, bilhassa yoksul öğrencilere, onların adına zekat ve fitre alan vekillerine fıtır sadakası verebilir.

Fıtır sadakasını verecek olan kişi; eşine, annesine, babasına, dedelerine, ninelerine, çocuklarına ve torunlarına, bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, nisap miktarı malı olan kimselere ve kafir kimselere fıtır sadakası veremez.Ebû Hanîfe’ye göre İslâm ülkesi vatandaşı olan Ehl-i kitaba (zimmî) fitre verilebilir.

Hastalığı sebebi ile ramazan orucunu tutamayan ve kaza edecek ümidi olmayan kimse her bir günlük orucu için bir fıtır sadakası miktarı fidye verir.Yada bir günlük orucu için bir fakiri bir gün(günde iki öğün) boyunca doyurur.İleride iyileştiği takdirde tutamadığı oruçları tutar.Verdiği fidyeler ise sadaka olur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked