Fetva Nedir?

Fetva; İslam hukukuna göre belirli bir konuda olur verme şeklinde tanımlayabileceğimiz, İslam ülkelerinde hayatın işleyişini ve düzeni sağlama konusunda başvurulan bir durumdur. Fetvalar devletin en üst din adamı yani Şeyhülislam tarafından verilirdi. Günümüzde resmi olarak fetvalar Diyanet İşleri Başkanlığı ve bağlı müftülüklerce verilmektedir.

Fetva Hangi Durumda Gerekli Olur

Dini konularda bir çıkmaz meydana geldiğinde, devletlerarası bir sorun olduğunda, hukuksal konularda ihtilaf yaşanması durumlarında, kamu yararına konular vuku bulduğunda, ekonomi konularında yaşanan ihtilaflarda sorunu net bir şekilde sonuçlandırmak için fetva makamınca bir fetva verilmesi gereklidir.

Osmanlı Tarihinde Fetvalar

Cumhuriyet öncesi dönemde var olan Osmanlı Devleti yönetiminde İslami hukuk devrede olduğundan tüm fetvalar tamamıyla bu hukuk dairesi içerisinde verilirdi. Özellikle Şeyhülislam tarafından verilen fetvalar doğrudan devletin bekasını etkileyecek güçte fetvalardır.

Bir ülkeye sefere çıkılması bile mutlaka bir fetvaya dayandırılırdı. Bu durumda fetva dine bağlı olmakla birlikte siyasi şartları da belirleyen güçlü bir argümandır.

Günümüzde Fetvalar

Günümüzde İslam hukukuna dayalı bir devlet anlayışı hâkim olmadığından fetvalar daha çok dini konularda verilmektedir. İnsanlar merak ettikleri konuları müftülere sorarak görüşlerini alabilir ve buna göre dinsel yaşayışlarını düzenleyebilirler.

Geçmişte çok ağır meselelerde fetvalar talep edilirken günümüzde daha basit konular fetva makamlarına iletilmektedir.

Fetva Verilirken Nelerden Yararlanılır?

Fetva vermek çok ağır sorumluluk gerektirir. Kişinin hem bu dünyasını hem de Ahiret hayatını etkileyen konularda görüş bildirdiğinizden yapacağınız hatalar ağır sonuçlar doğurabilir. Bu nedenledir ki günümüzde her söze itibar edilmemesi amacı ile bir fetva kurulu görev yapmaktadır.

Bazı cemaatler ve tarikatlar kendilerine has bir üslup ile bilgilerine dayanarak bazı fetvalar verebilmektedirler. Burada önemli olan fetvaların sağlam delillere dayanıyor olmasıdır.

Fetva verebilmek için Kur’an ve Hadis bilginizin çok iyi seviyede olması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerime ters düşen Fetvalar kesinlikle Ahiret hayatını tehlikeye düşürecek türden fetvalar olduğundan asla Ayetlerde belirtilen kuralların dışına çıkmayacak şekilde Hadisler ve geçmiş Âlimlerin araştırmaları da göz önüne alınarak sonuçlandırılmalıdır.

Kimler Fetva Verebilir?

Fetva verme yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı müftülüklerce verilmektedir. İşin resmi tarafı bu şekilde belirlenmiş olmakla birlikte kesin hükmünden emin olduğunuz konularda fetva verebilirsiniz. Burada aklınızdan çıkarmamanız gereken konu verdiğiniz fetvaların bağlayıcı olmasıdır.

Ağzınızdan çıkan her söz kesin bir delile dayanmıyorsa sizin sorumluluğunuzdadır. Verdiğiniz yanlış fetvaların sonuçlarına katlanmayı göze alıyorsanız bir konuda fetva verebilirsiniz.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked