Fetih Suresi Faziletleri

Birçok faziletlerinin bulunduğu ve peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından ümmetine okuması tavsiye edildiği Fetih suresi faziletleri Fetih suresi bu bakımdan müslüman bir kimsenin dünya hayatı boyunca günlük olarak en azından 1 defa okumaya devam etmesi gereken bir suremizdir.

Günlük olarak okunmasına devam edilmesi durumunda, gerek maddi ve gerekse de manevi sorunların Allah’ın izni ve keremi ile en kısa zamanda bertaraf edilmesine vesile olan Fetih suresi, bu bakımdan kişinin maddi ve manevi sorunlarından kurtulmasına vesile olan surelerimiz arasında yer almaktadır.

Fetih Suresinin Faziletleri

Fetih Suresinin Faziletleri

Fetih Suresi Faziletleri İse Şunlardır;

Fetih suresi hakkında peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından şöyle buyurularak; ”Bu gece bana öyle bir sure indirildi ki bu sure benim için dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır.”Buyurularak bu vesile ile Fetih suresinin dünya ve dünya içerisinde yer alan herşeyden daha hayırlı olduğu buyurulmuştur.

Fetih suresi hakkında bir başka sahih hadis kaynağında ise; Fetih suresini günlük olarak okumaya devam eden bir kimse için Hudeybiye ağacının altında hazreti Muhammed (s.a.v)’e tabi olanlar sayısınca sevap verileceği buyurularak bu vesile ile Fetih suresinin sürekli bir şekilde okunması durumunda, okuyan kimse için büyük sevapların yazılacağı buyurulmuştur.

İbn-i Mesud tarafından nakedildiğine göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafından buyurulduğu üzere; ”Bir kimsenin Ramazan ayınını ilk gecesinde nafile namazı kılıp namaz içerisinde Fatiha sursinden sonra Fetih suresi sırları Fetih suresini okuması durumunda, Yüce Allah okuyan o kimseyi o yıl boyunca tüm musibetlerden ve belalardan korunmasına vesile olmaktadır.

Buyurularak bu vesile ile Fetih suresinin Nas, Felak, Ayet-el Kürsi ve Fatiha gibi koruyucu ayetler arasında yer aldığı açıkça vurgulanmıştır.

Bir kimsenin hayırlı bir muradının en kısa zaman içerisinde hasıl olması için Fetih suresini günlük olarak 7 defa olmak kaydıyla okumaya devam etmesi durumunda, inşallah hayır muradının hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Fetih suresini günlük olarak en azından 1 defa okuyan bir müslümanın o gün içerisinde tüm kötülüklerden korunmasına ve işlerinin hayırla bereketlenmesine vesile olmaktadır.

Zor duruma kalan ve bu durumdan en kısa süreç içerisinde kurtulmak dileyen bir kimse, Cuma günü gecesinde Allah rızası için 2 rekatlık namaz kıldıktan hemen sonrasında 11 defa Fetih suresi ve 41 defada Salatan Tüncina duasını okuması ve maruz kaldığı durumunu yüce Allah’a arz etmesi ve samimi bir şekilde dua etmesi durumunda, inşallah en kısa zamanda içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtulmasına vesile olmaktadır.

Harp hali üzerinde iken, her sabah vaktinde Fetih suresinin 1 defa okunması durumunda, Yüce Allah’ın izni ve keremi ile düşmana karşı zafer kazanılmasına vesile olmaktadır.

Fetih suresinin temiz bir kağıt üzerine safran, gül suyu ve mürekkep ile karışımı ile yazılarak üzerinde taşıyan bir kimsenin inşallah düşmanların şerrinden korunulmasına, yoksulluk durumundan uzak kalınmasına vesile olmaktadır.

Aynı usül üzere yazılarak helal kazançlı bir ticarethaneye asılması durumunda, inşallah en kısa süreçler içerisinde ticarethanede hayır ve bereketlerin hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Kısmeti bağlı bulunan bir kız için, Fetih suresi temiz bir kağıt üzerine safran ve misk yazıldıktan hemen sonrasında rüzgar oluşan bir yere örneğin, bir ağaç üzerine bırakılması durumunda, Allah’ın izni ve keremi ile en kısa zamanda kısmetin açılmasına ve kişinin hayırlı bir yuva kurmasına vesile olmaktadır.

Düşmana karşı galip gelinmesi, başarı elde etmek ve önemli bir işin çözümlenmesi için Fetih suresinin ilk ayeti ile birlikte Ferdun Hayyun Kayyûmun Hakemun AdIun Kuddûsun innâ fetahnâ Ieke fethan mubînâ. biçiminde günlük olarak 5 vakit farz namazlarının ardından 19 gün boyunca ve 19 defa okunmaya devam edilmesi durumunda, Allah’ın izni ve keremi ile maksadın en kısa zamanda hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Rızık genişliği, kötü ahlak, zina ve zinaya düşme tehlikesinden korunulması için Fetih suresinin MuhammedurrasuIIahi veIIezine meahu ayetinden sonuna kadar oIan bölümü vefki ile birlikte misk ve zağferan ile yazılarak üzerinde taşınması durumunda, inşallah en kısa zamanda muradının hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Aynı şekilde bir kimse bu ayetleri aynı usul üzere Ramazan ayının 14.gecesinde yazıp üzerinde taşıması durumunda, inşallah cin ve insan şerrinden korunulmasına ve ayrıca baş ağrılarının giderilmesine de vesile olmaktadır.

Ramazan ayında ilk hilal görüldüğü süreç içerisinde Fetih suresi faydaları Fetih suresinin okunması durumunda, inşallah okuyan kimse için o yıl boyunca rızık bolluğuna erişilmesine vesile olmaktadır.

Sadıklardan bazıları tarafından buyurulduğu üzere; Fetih suresini her gece 1 defa okumayı sürdüren bir kimsenin rüyasında peygamber efendimiz (s.a.v)’e biat etme şerefine ermesine vesile olmaktadır.

Zayıf bir kimse tarafından Fetih suresinin okunması durumunda inşallah o kimsenin güçlenmesine, borçlu ise en kısa zamanda borcundan kurtulmasına, maddi ve manevi bakımdan problemler yaşaması durumunda inşallah en kısa zamanda bu durumlardan kurtularak refaha ermesine vesile olmaktadır.

Bir kimse çok arzu ettiği herhangi bir şeye en kısa zamanda kavuşmak istemesi durumunda, Fetih suresini 3 gün içerisinde 21 yada 41 defa okumaya devam etmesi veya 3,5,7 günlük süreç içerisinde bu sayının tamamlanarak samimi bir şekilde Allah’a dua etmesi durumunda inşallah maksadının hasıl olmasına vesile olmaktadır.

Fahrettin Razi tarafından buyurulduğu üzere; ”Bir kimse tarafından Cuma namazından sonrasında Fetih suresinin okunması ve hemen akabinde Ya Fettah esmasının 489 defa okunması ve bu okuma usulünün gelecek Cuma gününe kadar öğle namazlarında devam edilmesi durumunda, arzulamış olduğu şeylerin yüce Allah’ın izni ve keremi ile okuyan kimseye verilmesine vesile olduğu” buyurulmuştur.

Bir kimse tarafından Fetih suresi faydaları Fetih suresi her okunduğunda ve surenin ilk ayetinin 2000 defa olacak miktarda okunmasına devam edilmesi durumunda, Yüce Allah tarafından o kimse için hayır kapılarının açılmasına, gaipten bilgiler ve gizli ilimler lütfedilmesine vesile olmaktadır.

Herkesin gözünde şirin gözükmek isteyen bir kimsenin, besmele-i şerifi bir daire içerisinde 8 defa yazdıktan sonrasında dairenin çevresine de Fetih suresinin son ayetlerini ve kefa billahi şehida ayetinden itibaren yazılması ve bu yazının üzerinde taşınılması durumunda inşallah taşıyan kimsenin tüm insanların gözünde şirin gözükmesine herkes tarafından sevilip muhabbet duyulmasına vesile olmaktadır.

Daha birçok faziletlerinin ve sırlarının bulunması sebebiyle islam ulemaları tarafından da günlük olarak 1 defa okunması tavsiye edilen Fetih suresi sırları bu bakımdan mümkün mertebede günlük olarak 1 defa okumaya gayret gösterilmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked