Fatiha Suresi Faziletleri Nelerdir?

Birçok faziletlere sahip olan, övgü ve dua olarak iki farklı anlam taşıyan Fatiha suresi, bu sebeple Yüce Rabbimizin övülmesi ve gerek dünya muradlarının karşılanması açısından ve gerekse de ahiret isteklerinin karşılanması açısından okunması gereken bir suredir. Aynı zamanda Fatiha suresinin 1 defa dahi okunmasının Kur’an-ı Kerim’in hatmedildiği gibi sevaba kavuşulması söz konusu olduğunu da belirtmekte fayda görmekteyiz.

Fatiha Suresi Faziletleri Nelerdir?

Birçok sırlarının ve faziletlerinin söz konusu olduğu Fatiha suresi faziletleri Fatiha suresi bu bakımdan özellikle de 5 vakit farz namazları içerisinde ve sonrasında okunması adet halina getirilmesi durumunda, okuyan kimsenin gerek maddi ve gerekse de manevi olarak maruz kalabildiği sorunlardan Allah’ın izni ve keremi ile en kısa zamanda kurtulmasına vesile olmaktadır.

Toplamda 7 ayetten meydana gelen ve okunması durumunda her bir ayetinin cehenneme kapak olacağı Fatiha suresi, özellikle de Ayet-el Kürsi suresi ile birlikte okunması durumunda, okuyan kimsenin cin, şeytan ve şerli insanların şerrinden korunmasına vesile olmaktadır.

Şifa kaynağı özel bir sure olan Fatiha suresinin günlük olarak okunması durumunda, okuyan kimsenin mevcut ruhsal problemlerinden Allah’ın izni ile en kısa zamanda kurtulmasına vesile olarak şifaya kavuşmasına vesile olmaktadır. Allah’a karşı şükrün yerine getirilmesi anlamına da gelen Fatiha suresi, Yüce Rabbimizden istek, münacaat ve dua anlamına gelmesi ile birlikte, yeryüzüne indirildikten sonrasında şeytanların feryat ederek kaçmasına vesile olan surelerimiz arasında bulunmaktadır.

Okuyan kimseye büyük faydalar sunan ve bu vesile ile kulun cehennem azabından korunmasına vesile olan Fatiha suresi ile kulun sırra ulaşması ve istediği hayırlı muradının Yüce Allah’ın izni ve keremi ile oluşmaması açısından herhangi bir sebep bulunmadığı gibi, Fatiha suresinin devamlı bir surette okunması durumunda, kulun Yüce Rabbine yaklaşmasına, gerek dünyada ve gerekse de ahirette büyük makamlara erişmesine, gerek batıni ve gerekse de zahıri yönden ilim sahibi olmasına vesile olacağından kuşku ve tereddüt dahi söz konusu olmamaktadır.

Fatiha Suresi Faziletleri İse Şu Şekildedir;

l Hasta olan ve ecel vakti tamamlanmayan bir kimse üzerine 41 adet Fatiha suresi okunduğunda, inşallah en kısa zamanda şifaya kavuşmasına vesile olacaktır.

l Günlük sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha suresi okunması durumunda, okuyan kimsenin gerek dünyada ve gerekse de ahirette makam ve mevki sahibi olmasına, hasta ise şifa bulmasına, güçlü bir beden yapısına kavuşmasına, yoksulluktan kurtulmasına, kısır ise çocuğunun olmasına, emniyet içerisinde bulunmasına, izzet ve lütuflara mazhar olmasına vesile olacaktır.

l 5 vakit farz namazları sonrasında 7 defa Fatiha suresi okunması halinde, inşallah okuyan kimse için hayır kapıları açılmasına vesile olacaktır.

l Sabah namazından hemen sonrasında 30 adet, öğle namazından hemen sonrasında 25 adet, ikindi namazından hemen sonrasında 20 adet, akşam namazından hemen sonrasında 15 adet ve yatsı namazından hemen sonrasında da 10 adet ve toplam olarak 100 adet Fatiha suresi okunduğunda, Yüce Allah tarafından okuyan kimseye hayır muradları ihsan edilecektir.

l 5 vakit farz namazları sonrasında 100 adet Fatiha suresi faydaları okunmasına devam edilmesi halinde istekleri seri bir şekilde gerçekleşmesine vesile olacaktır.

l Sabah namazı sonunda özellikle 125 adet Fatiha suresi okunması durumunda, okuyan kimsenin istediği şeyi elde etmesine vesile olacaktır.

l Fatiha suresinin günlük olarak belirtildiği sayı adedince yani 313 defa okunması durumunda, Yüce Rabbimizin izni ve keremi ile okuyan kimsenin tüm istekleri yerine getirilmekte, tembellik ve miskinlik hastalığından kurtulmasına vesile olmakta ve Yüce Allah tarafından o kulun içi ve dışı temizlenerek takvalı bir insana dönüştürülmektedir.

l Yatmadan önce 3 adet İhlas suresi ile, Felak ve Nas sureleri ile birlikte Fatiha suresi okunması durumunda, okuyan kimsenin sabaha kadar her türlü tehlikeden korunmasına vesile olacaktır.

l İçerisinde su bulunan bir kap içerisine 40 adet Fatiua suresi okunduğunda ve hastanın bedeni bu su ile yıkandığında, inşallah hastanın en kısa zamanda hastalığından kurtularak şifa bulmasına vesile olacaktır.

l Haceti, dileiği ve muradı bulunan bir kimse, özellikle de akşam namazı sonunda 40 adet Fatiha suresi okuması ve dilediğini Yüce Allah’tab niyaz etmesi durumunda, Allah’ın izni ile en kısa zamanda muradına kavuşmasına vesile olacaktır.

l Fatiha suresi okunan bir hane içerisinde hayır ve bereket söz konusu olabildiği gibi, mevcut bela ve musibetlerin ortadan kaldırılarak, hane içerisinde sevgi ve muhabbet hasıl olmasına vesile olacaktır.

l Fatiha suresi okunan bir haneye şeytanın yaklaşması söz konusu olamayacağı gibi, hane içerisinde mevcut bulunan şerli varlıkların uzaklaşmasına vesile olacaktır.

l Kalbe ve ruha şifa kaynağı olan Fatiha suresi devamlı bir suretle okunması durumunda, okuyan kimsenin Allah’ın gazabından emin olmasına, dünya ve ahiret saadetine nail olmasına vesile olmaktadır.

l Fatiha suresinin gece ve gündüz olmak üzere devamlı bir şekilde okunması durumunda, okuyan kimsenin tembellikten ve ağır davranmaktan kurtulmasına vesile olacağı gibi, fakirlikten ve insanlara muhtaç olmaktan da korunmasına vesile olmaktadır.

l Gerek ruhsal yönden ve gerekse de fiziki yönden rahatsızlanan bir kimse için Ayet-el Kürsi suresi ve 4 adet İhlas suresi ile Fatiha suresi 7 şer kezden az olmamak kaydıyla okunması durumunda inşallah en kısa zamanda kişinin şifaya kavuşmasına vesile olacaktır.

l Fatiha suresi devamlı olarak okumayı adet edinen bir kimse için ahirette büyük mükafatlar hazırlanmış olunup, bu sureyi sürekli okumayı adet edinen bir kimsenin kabrinden uyandırılacağı vakitte, görevli melek tarafından O’na ”Ey dünyadayken Allah’ı çokça öven kişi, kalk ve cennete gir” diye nidada bulunulmaktadır.

Daha pekçok faziletlerinin ve sırlarının bulunduğu Fatiha suresi okumanın faydaları Fatiha suresi bu bakımdan hergün 5 vakit farz namazlarımızda ve hatta normal zamanlarda da, hasli bir niyet ile dilediğiniz say adedince okumayı adet haline dönüştürmeye gayret sarf etmeliyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked