Peygamberimiz Engellilere Nasıl Davranırdı?

Türkiye’de 2013-Ağustos verilerine göre 1.691.969 kişi herhangi bir şekilde engellilik durumu ile karşı karşıyadır. Bu sayıya engellilerin aile bireylerini de eklersek yaklaşık 8,5 milyon...