Dua Nedir? Dua nasıl yapılır?

Dua Nedir? Duayı neden yaparız? Veya Niçin dua etmeliyiz gibi soruların cevaplarını arayacağız. Evet Dua sözlükte çağırmak, yardım dilemek, yakarış anlamlarına gelir.

Dua nedir? Genel olarak dua için bir kulun içten ve ihlaslı bir halde Allah (c.c)’a sığınması ona iltica etmesidir. Başka bir ifade ile Allah (c.c) karşısında yalvarıp yakarmak, zayıflığımızı itiraf ederek saygıyla ve tazimle O’nun (c.c.) lütfetmesini, yardım etmesini, ihsan etmesini ve afv etmesini istemektir. 

Dua niyaz etmektir hem acziyle istemek manasında olmakla beraber hem şükretmek hem  Allah’ı övmek manaları da vardır. Bu noktada kulun Yaratıcısı ile bir iletişimi diyebileceğimiz gibi  bir ibadettir de diyebiliriz.

Aslında bizler için dua bir nimettir desek yine yanlış olmaz zira dua ile her zaman her yerde Yüce Rabbimiz ile bir irtibat kurarız, istek ve arzularımızı en hızlı bir suretle arz edebiliriz.

Halbuki dünyevi bir makamda olan birinden randevu almak hele yüksek mevkide ise ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Hal böyleyken duanın ne kadar nimet olduğu daha iyi anlaşılmaz mı? Zira dua ile vasıtasız direk her zaman o yüce Rabbimize ulaştığımızdan dua nedir sorusunun karşılığını yine vermiş oluruz.

Neden Dua yapıyoruz?

Duanın iki yönü olup biri ibadettir diğeri ise isteklerimizin arz edilmesidir. Dua deyince ilk aklımıza isteklerimizi iletmek gelse de esasen dua azim (büyük) ve sırlı bir ibadettir.

Ayetler ve hadislere baktığımızda bizlere duayı emrettiğini görüyoruz. Bu konuda çok sağlam örnekler vardır ki onlardan birisi Furkan suresi 77. Ayette şöyle geçer Eğer duanız olmasa idi ne ehemmiyetiniz (değeriniz) var?” veya Araf suresi 55-56. ayetlerinde” Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin, O’na korku ve ümitle dua edin” bunun gibi ayetler bizi duaya davet ediyor. Hz. Paygamberin (sav) hayatı ise hep dua ile geçmiştir. 

Hem bizler aciz ve zayıf insanlarız ihtiyacımız çok zarar vericiler ise pek çoktur. Allah (c.c)’tan hariç bizim bu ihtiyaçlarımızı ve korkularımızı kim emin eyleyebilir. İşte kainatın sahibi, maliki Allah (c.c.) olduğu için, nihayetsiz zengin olduğu için dua ederiz.

Niye dua ederiz bir isteğimizin kabulü için, hem ahiret hem dünya saadeti için, hastalıklara şifa iiçin bela ve musibetlerin defi için kısacası dünyevi ve uhrevi tüm istekler için dua yaparız.

Yani dua etmek bize şunu söyler aciziz olan biz aziz olan o, biz kul o yaratıcı, biz zayıf o   ise büyük ve kudretini, rahmetini vb. anlarız. Aslında dua nedir sorusunun cevabı bu cümlelerde dahi vardır.

Yapılan her duaya cevap var Ama..

Rabbimiz kuranda dua ediniz cevap vereyim diyerek bizi dua etmeye yönlendirir. Yani her duaya cevap var ama bu dünya da ama ahirette. O zaman biz dua ettik kabul edilmedi dememeliyiz. Şunu da unutmamak gerek ki dua bir ibadettir ve karşılığı ise ahirette verilecektir. Eğer o (c.c.) rahmetiyle burada dahi verirse ne ala..

Evet dua bir talep ve bu talebin mutlaka da cevabı vardır. Anlamak adına şöyle bir örnek verebiliriz. Bir çocuk doktora gitsin ve doktora dese ki bana şu ilacı verir misin? Doktor onu muayene eder ve istediği ilaç yararlı ise verir, ama o ilaç zararlı ise vermez belki de daha yararlısını verir. İşte dualar da aynen bunun gibi yani Allah illa duaları kabul edecem demiyor ki ne diyor cevap var diyor. O cevap ise ya bu dünyada aynen verilir ya daha iyisi ahirette veriler boşa giden asla bir şey olmaz.

Hatta rivayet edilir ki ahirette yaptığı duaların karşılığını görenler diyecekler ki keşke o duaların karşılığını dünyada değil de hep burada alsaydık.

Ne zaman ve nasıl dua etmeliyiz

Dua öyle bir şey ki her zaman her vakit edilir. Bununla birlikte dua edileceğinde tövbe istiğfar ederek başlamak yani manevi olarak temizlenerek başlamak evladır. Ondan sonra ise salavatı bir şefaatçi gibi  hemen duanın başında okuyalı, duamızı edelim ve sonunda ise tekrar salavat okuyalım. İki makbul dua olan salavatların ortasında yapılan bir dua da inşallah makbul olur.

Duada hadis ve Kur’an da geçen dualar ile dua yapmak ahsendir. Onlardan biri olan “Ey Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi Cehennem ateşinin azabından koru. (Bakara Suresi) çok güzel bir duadır.

Evet amellerin esası ihlastır yani içten  (samimi) olmak ve huşu ile Allaha yakarmaktır bu duada dahi böyledir.

Farz namazların sonunda hususen sabah namazından sonra dua etmek çok güzeldir. Hz. Peygambere (sav) sahabeler ne zaman dua edelim diye sormuşlar o ise “Gece yarısından sonra ve farz namazların sonunda yapın” demiştir. (Tirmizi)

Dua için bazı vakitler ve yerlerin kıymeti çoktur. Mekke, medine, kudus vb, yerler ile camilerde, cuma günü hususen saat-i icabe dediğimiz saatte dua etmek, 3 aylarda ve kandil gecelerinde dua yapmanın kabule yakın olması umulur. Bir de yağmur vakit rahmettir o zamanlarda dua etmekte evladır.

Mazlum durumda olanların, Hasta olmuşların, Anne ve Babaların ve dahi oruçlunun, salih kulların Bol Bol duası alınmaya çalışalım zira bu kişilerin duaları makbul dualar arasındadır. Dua Amin diyerek bitirilmelidir.

Dua Nedir? 

  • Yalvarmak ve yakarmaktır.
  • Israrla yapmaktır ( 3 Kere Tekrar Etmek )
  • Samimi ve İhlasla yapmaktır.
  • Onun celalinden korkarak ve rahmetini ümit ederek dua yapmaktır.
  • Allah’ın (c.c.) en güzel isimleri ile dua etmektir.

Dua nedir? Dua hakkında bilgiler vermeye çalıştığımız yazımızın istifadeli olmasını temenni ediyorum vesselam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked