Dilek Duası

Dilek Duası, isteklerimizin ve arzularımızın gerçekleşmesi için Allah’a niyaz etmek ve ondan maddi veya manevi bir şeyler istemektir.

Dilek duası gibi aslında her dua bir ibadettir. Dilek duası nihayetsiz kudret ve güç sahibi Allah’tan biz aciz kulların ondan talebidir.

Dilek duası diğer dualar gibi ibadet etmek anlamını taşır bu cihetle rızayı ilahiyeye bakar. Bu manada Peygamberimiz (s.a.v) tün dualar için Dua, ibadetin özüdür.” demiştir.

Kıtlık ve yokluk vaktinde bir zat hem hem fakir hem çocuğunun olmadığından yakınarak Hasan-ı Basri hazretlerine geldi ve şikayette bulunuldu.

O mübarek ona dedi ki bol bol istiğfar duası yap. Sebebi sorulunca, Kurandan mealen şu ayetleri okumuştu. Rabbinize çokça istiğfar (bağışlanma) edin ki, böylece gökten bolca yağmur indirsin; ve size, mal ve evlatlar (oğullarla) yardım etsin, sizin için bahçeler versin, ırmaklar versin.) (Nuh suresi 10–12)

Bir zat Peygamber efendimize (s.a.v) geldi ve çocuklarını idarede, geçimde sıkıntı çektiğini ifade etti. Ona “Neden istiğfar (afv dilemek) etmiyorsun? Ben her gün 100 defa istiğfar ederim” demiştir.

Dilek Duası Okunuşu

Estagfirullah minkülli mâkerihallah, Estagfirullahel’azîm ellezî lâilahe illâhüvel hayyelkayyûme ve etûbüileyh

Dilek Duası Anlamı

Ey Rabbimiz razı olmadığın şeylerden işlemiş olduklarımı affet ve işlemediklerini, yapmadıklarımı ise yapmaktan bizleri koru! Kendisinden hariç ilah olmayan Hay (diri olan), Kayyum (kaim olan) ve Azîm (büyük olan) olan Allah’a istigfar eder (tövbe etmek) ve günahlarımdan pişman olup O’na sığınırım.

Dilek Duası Kabulü İçin Nelere Dikkat Edilmeli?

Dilek duası gibi dualarının kabulu noktasında bazı şartlar vardır. Bunlar dua edildiğinde o duayı işiten ve her şeye gücü yeten bir zatın (ilahın) var olduğunu bilmek ve bu imandan şüphe etmemektir.

Dua ediyorum ama kabul olmuyor dememeliyiz unutmayalım belki duanın daha vakti vardır onun için ısrarla duaya devam edeceğiz.

Duaya tövbe ederek başlayalım sonra salavat getirelim duayı yapalım ve tekrar salavat ile bitirelim. Unutmayalım ki salavatlar makbuldur ortası da makbul olması ümit edilir.

Samimane, içten yalvararak ihlas (sadece allah rızası) ile dua edelim.

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v) mübarek sahabelerine dedi ki Allah’a günah işlemeyen bir dille dua ediniz. Onlar sordular böyle bir dil var mı? O (s.av.) onlara dedi ki “Siz birbirinize dua ediniz! Çünkü sen ne onun, ne de o senin dilin ile günah işlemiştir.” O halde birbirimize, sevdiklerimize dua edelim böylece bu hadise mazhar oluruz.

Dilek Duası Hakkında Hadisler

“Allah (c.c.) dualarınızı duamlarımıza cevap verir. Bizler dua ettik, lakin duanız kabul olmadı demeyelim acele etmeyelim! Zira biz Allah’tan (c.c.) istiyoruz o ise çok kerem (cömert) sahibidir. Rahmet sahibidir. Ya burada ya ahirette istediklerimizi verecektir.

Ama (kör) olan bir zat Peygamberimize (sav) geldi ve dedi ki Allah’a dua etseniz de  gözlerim açılsa. Peygamber efendimiz (s.a.v.) de, ona güzelce abdest al ve sonra şöyle dua et dedi

“Ya Rabbi! yalnız ve yalnız sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v) hürmetine yalnız senden talep ediyorum. O ki senin habibindir (sevgili) o habibini vesile ederek, sana yalvarıyorum. Onun hatırı için (hürmetine) kabul eylemeni istiyorum. Ya Rabbi onu şefaatçi yapıyorum, onun hürmetine (hatırına) dualarımı kabul et!” O ama zat da, denildiği gibi abdest alarak dua etti. Hemen gözleri açılıverdi.

Dilek duası yaptığımız vakit aceleci olmadan ısrarla ve ihlasla ile samimiyet Allah’tan (c.c.) isteyelim. Muhakkak ki o kullarına pek şefkatli ve pek merhametlidir.

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked