Depresyondan Kurtulmak İçin Okunması Gereken Dualar

Çağımızın en yaygın görülebilen ruhi bunalımdan ve depresyondan kurtaran dualar ruhsal bunalım ve depresyon rahatsızlığından kurtulmak için özellikle bazı dua ve surelerin günlük olarak okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Şifa kaynağı olan yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’deki birçok ayet ve surelerin ruhsal bunalımlara ve başta depresyon hastalığı olmak üzere birçok ruhsal rahatsızlıklara fayda sağladığı ve bu gibi rahatsızlıklardan kurtularak şifa bulunmasına vesile olduğu bilimsel yönden gözlemlenmiş ve bu vesile ile ayrıca uzmanlar tarafından da ruhsal bunalıma ve depresyon hastalığına fayda sağlayan sure ve duaların okunması tavsiye edilmiştir.

Bunalımdan Ve Depresyondan Kurtulmak İçin Okunması Gereken Sure Ve Dualar İse Şunlardır;

“Ya mübdile-berâya ve muideha ba’de fenaiha bikudretihi vebi hürmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed.”

”Ey insanları varoldukça ve öldüktenm sonra yeniden dirilten yüce Rabbim, hazreti Muhammed (s.a.v) ve yakınlarının hürmetine şifa ihsan et” anlamına gelen bu duanın bu vesile ile ruhsal yönden meydana gelen bunalım durumundan ve depresyon hastalığından kurtularak en kısa zaman içerisinde şifaya nail olunması için günlük olarak okunmaya devam edilmesini tavsiye etmekteyiz.

Ayet-el Kürsi Suresinin 7 Defa Okunmalı

Ruhsal bunalımdan ve depresyondan kurtulmak için Ayet-el Kürsi suresinin günlük olarak 7 defa okunmasını tavsiye etmekteyiz. Bu vesile ile Yüce Allah’ın izni ve keremi ile kişinin hastalıklarından en kısa zamanda kurtularak şifa bulmasına vesile olmaktadır.

Fatiha, İhlas, Felak Ve Nas Sureleri 7 Defa Okunmalı

Şifa surelerimizden olması vesile ile ruhsal bunalıma ve depresyone iyi gelen dualar arasında yer alan Fatiha, İhlas, Felak Ve Nas surelerinin de günlük olarak 7 defadan az olmamak kaydıyla okunmasına devam edilmesi durumunda, inşallah kişinin en kısa zamanda içerisinde bulunduğu durumdan kurtularak şifaya kavuşmasına vesile olmaktadır.

Taha Suresi 25,26,27 Ve 28. Ayeti Okunmalı

Ruhsal bunalımdan ve depresyon hastalığından kurtulmak için, Taha suresinin 25,26,27 ve 28.ayetlerinin günlük olarak mümkün mertebede sıkça okunması durumunda inşallah okuyan kimsenin maruz kaldığı rahatsızlıklardan kurtulmasına ve şifa bulmasına vesile olmaktadır.

Bism’llâhir’-Rahmâni’r-Rahîm.
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm.” Duası Günlük Olarak Okunmalı

Ruhsal bunalım, depresyon hastalığı, sinir hastalıkları ve ruhsal problemlerden kurtulmak için yukarıdaki duanın günlük olarak okunmaya devam edilmesi durumunda, inşallah okuyan kimsenin bu gibi rahatsızlıklarından kurtulmasına ve şifaya kavuşmasına vesile olmaktadır.

El Kuddüs İsm-i Şerifi Hergün 170 Defa Okunmalı

Yüce Rabbimizin 99 adet ism-i şerifinden biri olan ve ruhsal hastalıklardan kurtulmak için günlük olarak 170 defa okunması tavsiye edilen El Kuddüs esmasının bu vesile ile ruhsal bunalımdan, depresyon ve sinir hastalıklarından kurtularak şifa bulunması açısından mümkün mertebede günlük olarak 170 defa okunmaya devam edilmesini tavsiye etmekteyiz.

El Muğni İsm-i Şerifi Hergün 1100 Defa Okunmalı

Yüce Rabbimizin 99 adet ismi-i şeriflerinden biri olan ve birçok faziletleri bulunan El Muğni esmasının ruhsal bunalım ve depresyon gibi rahatsızlıkların giderilmesinde de büyük etkisi bulunması vesile ile bu esmanın günlük olarak mümkün mertebede 1100 defa okumaya devam edilmesini tavsiye etmekteyiz. Ayrıca, zenginlik esması olarak da bilinmesi vesile ile maddi ve manevi yönden zengin olmak için de El Muğni esmasının günlük olarak 1100 defa okunmasını tavsiye etmekteyiz.

Bu vesile ile ruhi bunalım ve depresyon yok edici dua ve sureler tıbbi yönden gerekli tedavilerin alınmasından sonra söz konusu dua ve surelerin günlük olarak belirtildiği sayı adedince okunmaya devam edilmesinde büyük faydalar bulunduğunu belirtmekte fayda görmekteyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked