Cemaatle Namazın Önemi, Cemaat Nasıl Olunur.

cemaat Nasıl Olunur.

Cemaatle namazın önemi günümüzde yaşanan hayatın nitelikleri ve koşturmacaları arasında zaman zaman unutulmaktadır. Toplulukla Namazın Önemi,  Cemaat cem olmak birlik olmak manalarına gelmektedir. Bir amaç için bir araya gelmiş insanlar topluluğu cemaat olarak anılmaktadır.

İbadet için veya yardımlaşma gibi herhangi bir amaç için bir araya gelme anlamı için kullanılabilir. Namaz dinimizin en önemli ve süreklilik arz eden ibadetlerindendir. Cemaatle namazın önemi burada başlamaktadır.

Cemaatle Namazın Önemi

Cemaatle Namaz Zorunlu mudur?

Peygamber (S.A.V.) cemaatle kılınan namazın daha faziletli olacağını, namazdan alınacak sevabın daha fazla olacağını belirtmiştir. Buradan anlıyoruz ki dinimiz cemaatle namaz kılmaya dolayısıyla birlikte olmaya beraber olmaya daha fazla önem vermektedir.

Peygamber döneminde kılınan namazlarda sadece cemaat olmaya değil aynı zamanda birlikte namaz kılarken oluşturulan safların sıklaştırılmasına da özen gösterilmekteydi.

Günümüzde buna riayet edilmeye çalışılsa da şehirlerin büyümesi dolayısıyla insanların birbirlerine olan mesafeleri eski dönemlerdeki kadar yakın değildir. Burada belirtmeye çalıştığımız fiziksel yakınlıktan ziyade manevi yakınlıktır.

Cemaat Nasıl Olunur?

Cemaat olmak için önemli şartlardan biri aynı veya en azından yakın düşüncelere sahip olan topluluklar oluşmasıdır. Kişilerin birbirlerini tanımaları birbirlerinin yaşamları konusunda az çok bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Böylece meydana gelen birlikten güç doğacak, alınan manevi haz artacaktır.

Belki de peygamberimizin bahsetmek istediği fazilet birlikteliğin meydana getirdiği manevi güçtür.

Buradan baktığımızda cemaatle namaz için bir mecburiyettir demesek de bir zarurettir diyebiliriz. Yüce Allah bu birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu;

Ali İmran 103- Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti.

Ayeti ile bizlere bildirmiştir. Bu ayet her ne kadar doğrudan cemaatle namazı ifade etmese de Müslümanların bir arada aynı kurallar çerçevesinde birleşmesi halinde başarılı olacaklarını belirtmektedir.

Buradan anladığımıza ve Peygamberimizin hadislerine göre cemaatle namaz kılmak çok faziletli ve gerekli bir davranış olacaktır. Günümüz yaşam koşulları her ne kadar eski dönemlere benzemese de bu koşuşturma içerisinde namazlarımızı cemaatle kılabilecek şekilde ayarlamaya dikkat etmeye özen göstermeliyiz.

Mümkün olduğunca cemaatle birlikte ve camide namaz göstermeye çalışmalıyız.

Bu şekilde birlikte yapılan ibadetler zamanla birbirimizi daha iyi tanımaya ve yakın olmamıza sebep olacaktır. Böylece birbirlerinin dertleriyle dertlenen bir toplum haline gelebilir ve sorunlarımızla baş etme konusunda bir birliktelik oluşturabiliriz.

Ancak bu şekilde davranmaya başlarsan Allah’ın emrettiği birleşmeyi sağlamış oluruz. Aksi takdirde parçalanmış ve bir yerlere savrulmuş insanlar olarak yaşamak zorunda kalırız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir