Bereketsizliğin Sebepleri Nelerdir ?

Bereketsizliğin Sebepleri.

Bereketsizliğin Sebepleri Nelerdir ? Sorusuna yanıt arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bereketsizlik ve bereketsizliğin sebepleri tamamen insanın kendisiyle alakalıdır.Farkında olunarak veya olunmayarak birçok olumsuzlukların beraberinde hanede rızkın azalmasına veya bereketsizleşmesine neden olabilmektedir. Nitekim birçok sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere, mal ve mülkün çokluğundan ziyade, bereketli olunmasına bakılması tavsiye edilmiş ve bu vesile ile bereketin ne denli önemli bir faktör olduğunun altı çizilerek belirtilmiştir.

Çağımızın beraberinde getirdiği birçok problemlerin ve eylemlerin doğrudan rızık bereketsizliğine ve bu durum neticesinde de hane içerisinde huzursuzluk ve geçimsizliklerin hasıl olmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, rızık bereketsizliğine neden olabilen faktör ve tutumların yeniden gözden geçirilmesinde fayda bulunduğunu ayrıca belirtmekte fayda görmekteyiz.

Bereketsizliğe Neden Olan Durumlar Şunlardır;

Kanaatsizlik, Hırs Ve İhtiras

Çağımızın belki de en çok gereksinim duyabildiği eylemler arasında yer alan kanaatsizlik, hırs ve ihtiras eylemleri beraberinde rızıkta bereketsizlik hasıl olmasına neden olmaktadır. Mümin fıtratına ters bir durum ve tutum olmakla birlikte, Yüce Rabbimiz tarafından lütfedilen rızık nimetlerine yeteri düzeyde kanaat gösterilmemesi, şikayette bulunulması, rızık bakımından kendisinden üstün bulunan insanlara imrenilerek hırs ve ihtiras tutumunda bulunulması doğrudan hane içerisinde huzursuzluk ve rızık endişesinin hasıl olmasına ve rızkın bereketinin azalmasına neden olabilmektedir.

Sabah Keraat Vaktinde Uyumaya Devam Edilmesi

Kuşkusuz ki bereketsizliğin sebepleri arasında yer alan eylemlerden biri de, sabah keraat vaktinde uyumaya devam edilmesidir. Geçerli mazeretler haricinde sabah keraat vaktinde uyumaya devam edilmesi, söz konusu iş koluna erken süreçte başlanmaması neticesinde rızkın azalmasına ve bereketsizleşmesine neden olabilmektedir. Ayrıca, iş kolunda en verimli zamanın sabah keraat vakti olduğunu da belirterek, mümkün mertebede sabah erken saatte uyanılmasını tavsiye etmekteyiz.

Günahlarda Israrcı Olunması

Rızkın bereketsizleşmesine neden olan eylemlerden biri de, kuşkusuz ki istiğfarda bulunmayıp veya istiğfarın terkedilerek günahlarda ısrarcı olunmasıdır. Birçok hadislerde de buyurulduğu üzere, günahlarda ısrarcı olunması ve tövbe-i istiğfarda bulunulmaması veya terkedilmesi doğrudan rızık bereketsizliğine neden olabilmektedir.

Rızkın Helal Dairesinden Temin Edilmemesi

Bereketsizliğin nedenlerinden biri de, kuşkusuz ki rızkın helal dairesinden kazanılmamasıdır. Hatta birçok sahih hadis kaynaklarında da belirtildiği üzere, rızkın şüpheli şeylerden yani harama yakın durumlardan dahi temin edilmesinin bereketsizliğe neden olabildiği açıkça buyurularak bu vesile ile bereketin hasıl olabilmesi açısından kazancın helal dairesinden temin edilmesi gerekmektedir.

Farz İbadetlerin Eda Edilmemesi Veya Terkedilmesi

Bereketsizliğin nedenlerinden biri de, 5 vakit farz namazının eda edilmemesi veya geçerli bir mazeret bulunmazken terkedilmesidir. Sahih hadis kaynaklarında da buyurulduğu üzere, içerisinde 5 vakit farz namazı ve Kur’an okunan hanede rızık bolluğu ve bereketi hasıl olurken, bu durumun tam tersi durumunda ise, rızıkta darlık, hanede huzursuzluk, geçimsizlik ve bereketsizlik hasıl olduğu buyurularak, rızık bolluğu ve insan huzuru açısından 5 vakit farz namazının ve Kur’an okunmasının bu açıdan önemi vurgulanmıştır.

Çok Yemin Etmek

Bereketsizliğin nedenlerinden biri de kuşkusuz ki, aşırı bir şekilde yemin edilmesidir. Sahih hadis kaynaklarında da buyurulduğu üzere, bereketin ticarette yer aldığı ancak yemin ve haramın katılması sonucunda bereketsizliğin hasıl olduğu buyurularak, haram ve yeminin rızkın kesilmesinde ve bereketinin kaybolmasında büyük bir rolünün bulunduğu belirtilmiştir.

Hane İçerisinde Çöp Bulundurulması

Kuşkusuz ki bereketsizliğin sebepleri biri de hane içerisinde çöp bulundurulmasıdır. Hadis kaynaklarında da buyurulduğu üzere, hane içerisinde ve hatta hane dış kapısında çöp bulundurulması neticesinde meleklerin haneden uzaklaşmasına neden olduğundan hane içerisinde bereketsizliğin hasıl olmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, gerek ticarethanemizde olsun ve gerekse de evimizde olsun, çöp kovalarımızı günlük olarak boşaltmalı ve hijyenik olmasına özen göstermeliyiz.

Cünup Gezilmesi Veya Alışkanlık Haline Dönüştürülmesi

Bereketsizliğe neden olan eylemlerden biri de kuşkusuz ki gusül yani boy abdestinin alınmamasıdır. Ayrıca, dinimizce de hoş karşılanmayan bir eylem olan gusülsüzlük eyleminin beraberinde o kimsenin yanından meleklerin uzaklaşmasına, şeytanların hazır bir vaziyette bulunmasına, ömründe, hanesinde ve rızkında bereketsizliğin hasıl olmasına ve hatta kişinin maneviyattan kopup boşluğa düşmesine neden olabilmektedir. Bu bakımdan, gusül abdestinin mümkün mertebede farz namazı vaktinden önce alınmasına özen gösterilmelidir.

Hanede ve işyerinde bereketsizliğin sebepleri bereketin hasıl olabilmesi ve rızkımızın bollaşması için bereketsizliğe neden olan faktör ve ortamlardan uzak durmalıyız.

Düz tabanlık bereketsizlik sebebi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir