Annenin Duası Evlada Nasıl Geçer?

Bir insanın üzerinde en çok annenin hakkı vardır. Kişi anne hakkını ne yapsa ödeyemez. Annenin duası da bedduası da geçer. Bu nedenle annelerin gönlü hoş tutulmalıdır. Zira kişinin annesinin hayır duasını alması son nefesinde imanlı gitmesine neden olur.

Rivayet olundu ki:
             Eshabı Kiramdan Alkame adında gayet çalışkan ve iyilik sever bir genç vardı. Bir gün hastalandı. Durumu ağırlaşınca eşi, Peygamber efendimize haber gönderdi. Yar Resülelah Alkame ölüm döşeğindedir.
 Fahri Kainat efendimiz Bilali Habeşi Selmanı Farisi ve Hazreti Ammar’ı  Alkame’nin yanında gönderdi. Gidin Alkame’nin ne halde olduğunu görün dedi.
        

Üçü Alkame’nin yanına gittiler. Hakikaten sekaratı mevt halinde kendisine telkin verdiler. Lakin Alkame’nin dili dönmüyordu. Ziyaretçi sahabeler aralarından Bilali Habeşi’yi Peygambere efendimize elçi gönderdiler. Kainatın sultanı Alkame’nin anası babası sağ mı diye sordu.

Kendisine Ya Resüllelah babası öldü yaşlı bir anası var dediler. Bunun üzerine efendimiz Hazreti Bilal Ya Bilal hemen Alkame’nin anasının yanına git ve deki:

Eğer buraya kadar gelebiliyorsa gelsin. Yoksa bizim onun yanına gelmemiz  için müsaade etsin. Hazreti Bilal durumu Alkame’nin anasına bildirince kadın canım onun yoluna feda olsun. Benim onun ayağına gitmem gerekir diyerek değneğini eline alıp yola koyuldu.
Peygamber efendimizin huzuruna varınca efendimiz ona Ey ana oğlun Alkame nasıl bir adamdır.
 

Kadın Efendimize Ya resülellah oğlum salih Müslümandır. Resülümüz bu defa ikinizin arası nasıldır? Diye sordu.
Kadın: Ya nebi
 Ben oğluma karşı kalben kırgınım. Çünkü o hanımını bana tercih etti. Hanımını dinleyip benden yüz çevir. Efendimiz Alkame anasının kalbini kırdığı için kelimei şehadeti getiremiyor buyurdu. Arkasından Bilali Habeşiye dönerek git bir yığın odun topla Alkameyi ateşe verelim.
Peygamber efendimizin bu emrini duyan kadın, Ya Resüllelah yavrumu, gönül meyvemi gözümün önünde yakacaksın da kalbim buna nasıl dayanabilecek?

Efendimiz ey Alkame’nin annesi Allah’ın azabı daha ağır ve süreklidir. Eğer Allah celle celalününün onu affetmesini istiyorsan ondan razi ol.
 Nefsimi kudret elinde utan Allah’a yemin ederim ki sen onunla barışmadıkça ne namazın ne de sadakanın ona hiçbir faydası olmaz. Bunun üzerine kadın ellerini kaldırarak sizler şahit olun ki ben Alkame’den razı oldum. Ona karşı kalbimde bir kırgınlık yok.

Peygamberimiz hazreti Bilal’e dönerek git bak bakalım. Alkame kelimei şehadet getirebiliyor mu?
Bilali Habeşi Alkame’nin yanına gitti ve gördü ki Alkame kelimei şehadet getiriyor. O gün vefat ediyor bu sahabe Resülümüz Alkame’nin evine vararak yıkanıp kefenlenmesini emretti. Toprağa verildikten sonra mezarının başına dikilerek şöyle buyurdu.

Ey muhacirin ve ensar  her kim eşini annesine tercih ederse Allah’ın laneti üzerine çeker ve onun hiçbir ibadeti kabul olmaz.
 Kıssadan anlaşılacağı üzere annenin evlada duası geçer. Annenin duası ile kişinin kabri ya cennet bahçesi olur ya da cehennem çukuru olur.
Rabbim hepimize annesinin hayır duasını almayı nasip etsin. AMİN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked