Zikrin faydaları....

Konusu 'Dini Konular...' forumundadır ve salat tarafından 23 Haziran 2009 başlatılmıştır.

 1. salat

  salat islamseli

  Katılım:
  30 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  5.078
  Sponsorlu bağlantılar
  1) Zikreden insanlar şeytanı boğar, onun belini kırar,işe yaramaz hale getirir.Zikreden kulun yanına şeytan sokulamaz.
  2) Allahu Teala zakir (zikreden) kulundan razı olur. Allah diyen insandan Allah hoşnud olur.
  3) Zikir, kalpten gamı , gaybi gussaları giderir.Zikreden insan gam,gussa(tasa,keder) nedir bilmez.Niçin? canım, gamsız insan olur mu?Olmaz.Ama der ki; kaderin sahibi olan Allah’tır.
  İsmail Hakkı Hazretlerinin dediği gibi:“Lütfun da hoş , kahrın da hoş.” der.
  4) Zikir kalbe ferah, sürur (sevinç) , genişlik verir.Allah dedikçe kalpte inşirah (genişleme) hasıl olur.
  5) Zikir , kalbi ve yüzü nurlandırır.Allah diyen insanların yüzlerinde bir nur vardır. Bu Allah’ın zikrinin bir ihsanıdır.
  6) Zikir , kalbi ve bedeni kuvvetlendirir.
  7) Zikir , Allahu Teala’nın ismini anmak suretiyle rızık bollaşır,genişler.
  8) Zikir; sahibine mehabet (korkudan değil, sevgiden doğan saygı) , halavet (şirinlilik) , güzellik, parlaklık verir.
  9) Zikir; zikredene Allahın sevgisini ihsan eder.Muhakkak ki zikrullah Muhabbetullah’ın kapısı ve büyük alametidir.
  10) Zikir , murakabeyi (tasavvufta Allahtan başka herşeyi gönlünden çıkarmak, sadece onu düşünmek) , tevekkülü, düşünmeyi getirir.
  11) Zikir; zakirde (zikreden kimse) Allahu Azimüşşan’a karşı heybet azamet, iclal ve tazimi arttırır.Zikrullahın, kalbi ve bütün vücudu istilası sebebiyle vücudun her tarafı zakir olur.Zakir olduktan sonra artık ondan kötülük beklemek imkanı yoktur.
  12) Zikir; Allahu Tealanın, zikreden kulu zikretmesine sebep olur.
  Sen Allah,Allah diyorsun; Allah’ın da seni anmasına vesile oluyorsun.
  13) Zikir kalp için çok lazımdır ve kalp zikre muhtaçtır.
  14) Zikrullah; kalbe cila verir, paslarını giderir.
  Kalbin pası, gaflet ve hevasına uymaktır.İnsan, gönlü ne isterse öyle yaparsa; o, kalbe pas getirir.Cilası da tevbe,istiğfar ve zikrullahtır.
  15) Zikrullah; hata ve günahları giderir.
  16) Zikir; kul ile Halık arasındaki korkuyu giderir.Hak Subhanehu ve Teala Hazretleri ile ünsiyet peyda eder.
  Allah; Gaffar, Settar, Vehhab, Rahman, Rahim’dir.Evet azabı var, var ama kendisine sığınanlara değil.Allah, Allah’ı tanımayanlara azab eder. Kendini tanıyanlara Allah; Rahman, Şefik, Vehhab, Gaffar, Settar’dır.İşte Allah diledikçe bu korku ortadan kalkar, Allah’a karşı ünsiyet peyda olur.
  17) Kul, Allah’ı genişlik ve rahatlık zamanlarında zikreder ve sonra ona bir darlık veya sıkıntı geldiğinde Hakk’a yalvarmaya başladığı zaman melekler de ona yardımcı olurlar.
  18) Zikir; kulu azab-ı ilahiden kurtaran yegane ibadettir.Cehennemden insanı kurtaran, Allah zikrine devamdır.
  19) Zikir; sekine ve rahmet-i ilahiyenin inme vesilesidir.Melekler, zikredenleri ziyaret ve tavaf ederler.
  20) Zikir; dilin gıybet, yalan,dedikodu ve faidesiz sözlerden korunmasına sebep olur.Çünkü “Allah” diyorsun , meşgulsün, boş laf söylemeye vakit bulamıyorsun.
  21) Zikir meclisleri meleklerin de bulunduğu meclislerdir.Gaflet, boş ve faidesiz sözlerin bulunduğu meclisler de şeytanların bulunduğu meclislerdir. Sen hangisini seçersen, dünyada da ahirette de onlarla olursun.
  22) Hangi mecliste zikrullah yoktur, o mecliste bulunanlar kıyamet gününde noksanlığın zarar ve hüsranın üzerindedirler.
  Onun için aman kardeşim, zikrullahı olmayan günahlı yerlere sakın gitme.Oralarda katiyen oturma.Bunu çocuklarına da öğret.
  23) Zakir (zikreden kimse) , zikrederken ağlar ve bahusus tenha bir yerde ağlarsa kıyamet gününde Arşın gölgesinde olur.
  24) Zikir ile iştigal edene, istemeden daha alası ve efdali verilir.
  Zakir kullara verilen ihsanları başka amellerle elde etmek mümkün değildir. Mesela, Her kim günde 100 kere “La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şeyin kadir.” derse 15 köle azad etmiş gibi olur, ve 100 seyyiesi de mahvolur.O gün akşama kadar şeytan o adama musallat olamaz.
  Her kim her gün 100 kere “Sübhanallahi vebihamdihi” derse, bu bir nimettir ki kıymeti biçilmez.
  25) Allahu Tealayı unutup zevk ve sefalarına heva ve heveslerine düşenler, hiç şüphe olmasın, kendi nefislerini ve sıhhatlarini bile koruyamazlar.
  26) Muhakkak zikrullah, insanı her halde Allah’a doğru seyrettirir.
  İster sokakta, ister yatakta, dilinde Allah , gönlünde Allah, hareketleri hep rızaullah olanların dünyadaki yeri cennet olduğu gibi ahretteki yeri de cennetin ta kendisidir.
  27) Zikrullah o kadar büyük bir devlettir ki, ne altına benzer, ne gümüşe benzer, ne apartmana benzer, hiçbir servete benzemez.Çünkü her şey fanidir, zikrullah bakidir.
  Zikrullah, seninle beraber cennettedir. Onun için insana layık olan; dilini,gönlünü Allah’ın zikrine alıştırıp, onun üzerinde durabilmektir.
  28) Her kime ki zikrullah kapısı açılır, Ona şüphe yoktur ki Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin huzuruna dahil olunacak kapılar açılmıştır.Bir insan zikrullaha alıştı mı, ona Allahu Teala’nın rahmet kapıları açılmış demektir.
  29) Muhakkak zikrullah bir ağaca benzer.Zikrullah ağaçlarına ne kadar yanaşırsan, onun meyvalarından o kadar yersin.Yediğin kadar da feyiz sahibi olursun.
  30) Zikreden; Hak Subhanehu ve Teala’yı zikrettiği müddetçe Allah onunla beraberdir.Allah bir insanın yanında olduktan sonra artık geriye ne kalır ki?
  31) Allahu Teala’nın muttaki kullarından en çok ikrama layık olanı, dilleri daima Allahu Teala’nın zikri ile meşgul olanlardır.
  32) Muhakkak ki beşeriyet iktizası kalplerde kasavet, katılık, zulmet, merhametsizlik gibi arızalar olur.
  Gerek hata ve kusurlarımızdan, gerekse daha başka bilemediğimiz şeylerden dolayı arız olan bu kasveti, zikrullahtan başka hiçbir şey gideremez.
  Az zikir münafıklık alametidir. “Ve la yezkürullahe illa kalila.” diyor, Nisa suresinin 142. Ayetinde Allahu Teala.
  Azıcık zikir gönüle yerleşmesine, tesir göstermesine kafi gelmez.Az ateş kışın hiç odalarımızı ısıtır mı?
  Azıcık ekmek karnımızı doyurur mu?Azıcık su hararetimizi keser mi? Hele sıcak mevsimlerde.
  33) Zikrullahta kalplere şifa vardır.Kalbin ilacı zikrullahtır.
  34) Kulun veli olmasına, yani sıradan bir mümin değil de, veli olmasına sebep olan şey Allahu Teala’nın zikri ile meşgul olmasıdır.
  35) Muhakkak Allah, zikreden kulunu gülerek, sevinç içerisinde cennetine koyar.
  36) Zikrullah muhakkak kul ile cehennem arasında bir set, bir manidir.
  Zikrullaha devam eden insan hatalara düşse de zikrullah onun önüne geçecek, cehenneme onu salıvermeyecek Allah’ın izniyle.
  37) Ne kadar ibadet varsa, oruçlar, namazlar, zekatlar, haclar, hayır ve hasenatlar neler varsa, hep bu zikrullahın sebebinedir.
   

Sayfayı Paylaş