Salâvatın Anlam ve Önemi..

Konusu 'O'nun (sav) adına yazılanlar' forumundadır ve Fecir tarafından 31 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. Fecir

  Fecir islamseli

  Katılım:
  21 Mayıs 2009
  Mesajlar:
  732
  Sponsorlu bağlantılar
  Salâvatın Anlam ve Önemi
  Bir günde ne kadar konuşuyoruz?
  Bu konuşmalarımızın ne kadarı
  malayani dediğimiz şeylerdir? İş
  dünya ve ahirete lüzumlu konuşmaya
  gelince dillerimize ağırlıklar çöküyor.
  Bana ahrette en yakın olanınız bana
  en çok salâvat-ı şerife okuyanınızdır
  hadisi şerifince günde kaç salâvat
  okuyarak efendimizi yâd ediyoruz? Ya
  da kaç salâvat okumalıyız? Salâvatın
  anlamı nedir? Bu soruları merak edip
  araştırıp, öğrenmeliyiz.
  SALÂVAT’IN ANLAMI
  " Allahumme salli ala Muhammed"
  sözümüz şu anlama gelir:
  Ya rabbi, Peygamber efendimizi
  (s.a.) dünyada o’nun adını/şanını yücelterek,
  davetini iyice ortaya çıkarak
  ve şeriatını/dinini kalıcı kılarak yücelt.
  Ahirette de ümmetine şefaat ettirerek
  ve ecrini ve sevabını kat kat artırarak
  onu yücelt. (İbnü’l-Esir, en-Nihaye fi
  garibi’l-eser, 3/95 ) Salvat kuru kuruya
  söylenilen anlamsız bir söz değildir.
  Bir ahid, bağlılık, dua ve sevgi ifadesidir.
  İmam Gazali rahmetullahi aleyh
  diyor ki:
  "Şüphesiz dualar Allah Teâlâ’nın
  rahmetinin gelmesine vesiledir. Salâvat-
  ı şerife hem duadır, hem de Allah'ın
  rahmetinin gelmesine ve
  Rasulün'ün iltifatına vesiledir. Mesela
  hadis-i şerif de:
  "Kim -Allahumme salli ala Muhammedin
  ve enzilh-ul-mak'ad-elmukarrabe
  ındeke yevm-el
  kıyameti.- derse şefaatim ona hak
  olmuştur." buyrulmuştur. Bizden birimiz
  normal hallerde ruyasında kudsi
  âleminde olan zevatın ruhlarını görüp
  onunla şereflendiği gibi, kudsi ruhların
  da bizden birimizi görmeleri, şefkat ve
  marhametlerinin, feyz ve bereketlerinin görülene aksedilmesine vesile olur. Şüphesiz
  bu şerefe ulaşmanın en kuvvetli vesilesi salâvat-ı
  şerifedir ki onunla şefaat hak olur. Kaldı ki hadis-i
  şeriflerde bir salâvata on sevab va'dedildiği gibi on
  faydası da vardır:
  Birincisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in
  şefaatidir. Onun için Peygamber Efendimiz
  ümmetini, kendisine salâvat okumalarına teşvik buyurmuşlardır.
  İkincisi, salâvat-ı şerife Allah'a ve O'nun Rasulüne
  imanın yenilenmesinin ifadesidir.
  Üçüncüsü, Peygamber'e tazimin ifadesidir.
  Dördüncüsü, kıyamet gününe iman etmenin
  tecdididir(yenilenmesidir).
  Beşincisi, Peygamber'in zikriyle rahmetlerin
  gelmesine sebebdir.
  "Büyüklerin isimlerini söylemekle Allah'ın rahmetleri
  iner." hikmetli sözüne mebni salâvat, okuyana
  en büyük rahmetin gelişine vesile olur. Çünkü
  Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük,
  en seçkin ve en üstün bir zattır; vesileyle inen rahmet
  de o nisbette büyür.
  Altıncısı, Allah ve O'nun Rasulu'nün sevgisi,
  ümmete vacib olan bir husustur; salâvatın okunması
  işte bu sevginin varlığının ifadesidir. Şüphesiz
  Peygamber ve Ehl-i beytinin sevgisi gibi insanı Allah'a
  kavuşturacak hiçbir amel yoktur.
  Yedincisi, salâvat-ı şerife duadır. Dua ise
  ibadetin beynidir.
  Sekizincisi, her işin tedbirinin Allah'a mahsus
  olduğunun, Peygamber'in dahi en sevgili kulu
  olmasına rağmen Rabb'ine muhtac olduğunun itirafıdır.
  (Şirkin bütün damarlarını kökünden koparan
  da bu inançtır.)
  Dokuzuncusu, insanın öz cevheri, ulvi ve
  kudsi âleme fıtraten meyyaldir, salâvat-ı şerife bu
  meyli arttırır. Artık insanın kemalata ermesi için salâvat-
  ı şerife tek başına dahi kâfi gelir.
  Onuncusu, hem ALLAH'ı ve hem Peygamber'i
  zikretmektir. Şüphesiz bunlar salâvat-ı şerifede
  birer hasenedir."

  Hâsılı salâvat-ı şerifeyle mü'min, Peygamber
  sallALLAHu aleyhi ve sellem'in duasına mazhar
  olur; bundan daha üstün bir ibadet olamaz.
  Özellikle cuma gününde salâvat-ı şerife okuyan,
  okumasındaki ihlâs ve muhabbeti nisbetinde
  Peygamber'e görülür.
  Nitekim hadis-i şerif de: "Gerçekte sizin günlerinizin
  en hayırlısı cuma günüdür. O günde Âdem
  yaratıldı, o günde kabzedildi, o günde birinci Sur'a
  üfürülüş olacak, o günde ikinci sa'k nefhası (Sur'a
  üfürülüş) olacaktır. Binaenaleyh o günde Benim
  üzerime salâvatları çoğaltın. Gerçekte sizin salâvatınız
  bana açık görülmektedir."
  Bu arada Ashab-ı kiram'dan bazıları: "Sen çürümüş
  olduğun halde nasıl bizim salâvatlarımız
  Sana arz olunur = açık görülür?" dediler. Bunun
  üzerine: "Gerçekte ALLAH Teâlâ Enbiyanın cesedlerini,
  yerin yemesine haram kılmıştır." buyurdu.
  Onun için cuma günlerinde daha fazla zikir,
  tesbih ve özellikle salâvat-ı şerifelere, dualara
  ehemmiyet vermelidir.  Çarşamba, 22 Temmuz 2009 12:35 Salih Aydın
   

Sayfayı Paylaş