Peygamber efendimizin hadisleri kısa

Konusu 'Hadis' forumundadır ve Magrip tarafından 18 Haziran 2012 başlatılmıştır.

 1. Magrip

  Magrip Hizmet Nimettir. Yönetici

  Katılım:
  11 Ocak 2008
  Mesajlar:
  20.336
  Cinsiyet:
  Bay
  Sponsorlu bağlantılar

  peygamber efendimizin hadisleri ,PEYGAMBER efendimizin kısa hadisleri, en kısa peygamber efendimizin hadisleri ,efendimizden hadisler hz muhammedin kısa hadisleri,



  HZ. Muhammed (s.a.s) peygamber efendimizin k?sa ama çok faydal? hadislerini sizler için seçip burada payla??yoruz.


  [​IMG]
  1 Ak?lca en mükemmeliniz, Allah’tan en çok korkan?n?zd?r.
  2 Sabah namaz?na çok dikkat ederek geçirmemen gerekir. Çünkü sabah namaz?nda çok büyük faziletler vard?r.
  3 Kalplerinizi az gülmek ve az yemekle ihyâ ediniz, açl?kla temizleyiniz ki yumu?as?n ve parlas?n.
  4 Çok gülmeyin, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.
  5 K?yâmet günü Cennete ilk ça??r?lacak, varl?kta da darl?kta da Allah’a çok hamdedenlerdir.
  6 K?yâmet gününde ilk hesapla?acak kimseler, kom?ulard?r.
  7 K?yâmet gününde demo?lu, ?u be? ?eyden sorguya çekilmedikçe yerinden ayr?lmaz;
  1.Ömrünü nerede ve ne sûretle harcad???ndan,
  2.Yapt??? i?leri ne maksatla yapt???ndan,
  3.Mal?n? nereden kazand???ndan ve nerelere sarfetti?inden,
  4-5.Vücudunu, s?hhatini nerede ve ne sûretle y?pratt???ndan.
  8 Bütün insanlar günah i?ler, fakat günah i?leyenlerin en hay?rl?s?, tövbe edenlerdir.
  9 Her kim Ramazan’? tutar, sonra da ona ?evval’den alt? gün ilâve ederse, bütün seneyi oruç tutmu? gibi olur.
  10 Müslümanlar?n derdini dert edinmeyen onlardan de?ildir.
  11 Ki?i haks?z olarak bir ?eye lânet ederse, o lânet kendine döner.
  12 Dünyân?n belâ ve fitneden ba?ka hiçbir ?eyi kalmad?.
  13 Kurban kesiniz. Onunla nefsi temizleyiniz. Bir kimse, gününde kurban?n? al?r, k?bleye yat?r?rsa, onun boynuzu, tersi, kan?, k?l? ve her zerresi K?yâmet Günü o kimse için haz?r olur. Yere dü?en kan, Alah’?n muhâfazas?na dü?mü? olur. Az infak edin, çok ecir al?n.
  14 Sana her ne iyilik eri?irse Allah’tand?r. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.
  15 Hiçbir farz namaz? kasten terk etme. Kim namaz? kasten terk ederse, ?lâh? koruma ve teminattan mahrum kal?r.
  16 Kim, insanlar?n dînî i?lerinde Allah’?n faydal? k?ld??? bir ilmi gizlerse, Allah, K?yâmet günü onu ate?ten bir gem ile gemler.
  17 Kim, insanlar?n kalbini çekmek için kelam?n kullan?l???n? ö?renirse, Allah K?yâmet günü, ondan ne farz ne nâfile hiçbir ibâdetini kabul etmez!
  18 Severken itidalden(ölçüden,sab?rdan) ayr?lma. Olur ki bir gün dar?l?rs?n, dost iken yapt???n a??r? hareketlerden mahcub olursun. Darg?n oldu?un zamanlarda da itidalden ayr?lma. Olur ki bir gün dost olursun. Darg?nken yapt???n hareketlerden mahcubiyet hissedersin.
  19 Dostunu zaman zaman ziyaret et ki sevgin arts?n.
  20 Nimetleriyle sizi besledi?i için Allah’? sevin. Beni de Allah sevgisi için sevin. Ehl-i Beytimi de benim sevgim için sevin.
  Hadis-i ?erif
  21 Fitneden kaç?n?n! Çünkü o esnada dil, (tesir bak?m?ndan) k?l?ç darbesi gibidir.
  22 Edepsizlik ve çirkin söz girdi?i ?eyi çirkinle?tirir. Hayâ ise girdi?in ?eyi güzelle?tirir.
  23 Kim her gün farzlar d???nda on iki rekat (nâfile) k?larsa Allah onun için cennette mutlakâ bir ev in?a eder.
  24 Sen bir cemaate ak?llar?n?n almayaca?? bir ?ey söylersen mutlakâ bu, bir k?sm?na fitne olur.
  25 Allah’a ve âhiret gününe îmân eden kimse Ensâr’a bu?zetmesin.
  26 ?iir vard?r ki, hikmettir. Beyân vard?r ki, büyüdür.
  27 Kulun dili do?ru olmad?kça kalbi do?ru olmaz. Kalbi do?ru olmad?kça da îmân? do?ru olmaz.
  28 Cehennemi ku?atan surun dört (ayr?) duvar? vard?r. Her duvar?n kal?nl??? k?rk y?ll?k yürüme mesâfesi kadard?r.
  29 Duâ rahmetin, abdest namaz?n, namaz Cennetin anahtar?d?r.
  30 Mü’minin niyeti, amelinden hay?rl?d?r.
  [h=2]Hz. Peygamber Efendimiz’den K?sa Ama Çok Önemli Hadisler[/h] SABIRLI olan kimsede Üç alamet vardir :
  1- Kendisine gelmeyene kendisi gider,
  2- Kendisine zulmedeni bagislar,
  3- HAKSIZLIK edene merhamet eder.
  Menakib
  SABIRLI kimsenin diger üç alâmeti :
  1- ALLAH’in bütün emirlerine Sabreder,
  2- Günahlari i$lememeye Sabreder,
  3- Gelen Belâ ve Musibetlere Sabreder.
  Menakib.
  FACiR adamin üç alameti vardir :
  1- Çok yemin eder,
  2- Kadinlari aldatir,
  3- Herhese iftira eder.
  Menakib
  KAFiR’lerin üç alameti vardir :
  1- ALLAH’in ezeli Dininden $üphe eder,
  2- ALLAH’in sevdiklerine düsman olur,
  2- ibadet ve Taat’tan gafil olur.
  Menakib
  ilahi Rahmetten mahrum olanin üç alameti,
  1- ALLAH’in azabindan emin olur,
  2- ALLAH’in Rahmetinden ümitsizdir,
  3- ALLAH’in Resulüne muhalefet eder.
  Menakib
  Affa mashar olanin üç alameti vardir :
  1- ALLAH’in azabindan korkar,
  2- ALLAH’in KAHRINDAN korkar,
  3- ALLAH adina yapilan Vaaz’dan korkar.
  Menakib
  $u üç sey büyük kabahattir :
  1- Geçimden yakinmak,Rabbi $ikayettir,
  2- Dünyalik için üzülmek,Rabbi üzmektir,
  3- Zenginliginden dolayi,zengine tevazu
  edenin dininin üçte ikisi gider.
  Münebbihat
  $u üç seyi iyi ögrenmek gerekir :
  1- Güzel geçinmek,aklin yarisidir,
  2- Güzel Sual sormak,ilmin yarisidir,
  3- Güzel tedbir,geçimin yarisidir.
  Münebbihat
  Üç seyi terk etmek :
  1- Kim dünyayi terk ederse ALLAH onu sever,
  2- Kim günahlari terk ederse,melekler onu sever,
  3- Kim Tama’i terk ederse insanlar onu sever.
  Münebbihat
  Üç sey sana yeter :
  1- Nimet olarak iSLAM sana yeter,
  2- Me$gul olmak istersen TAAT yeter,
  3- ibret almak istersen ÖLÜM yeter.
  Münebbihat
  AKILLI insanin üç alameti vardir :
  1- Dünyaya deger vermez,
  2- üzüntü ve eziyetleri $ikâyet etmez,
  3- Musibet karsisinda sabirli olur.
  Menakib
  AHMAK insanin üç belirtisi vardir :
  1- ALLAH’in kesin emirlerine karsi tembeldir,
  2- Söyledigi sözlerin çogu lüzumsuzdur,
  3- ALLAH’in yarattiklarina çok eziyet eder.
  Menakib
  iYi insanin üç alâmeti vardir :
  1- Yedigi helaldir,
  2- ilim meclislerinde bulunur,
  3- Namazi cemaatle kilar.
  Menakib
  iYi insanin diger Üç alameti :
  1- Bütün ibadetlerini zamaninda yapar,
  2- Haram islerden uzak olur,
  3- Kendisine fenalik yapana iyilik eder.
  Menakib
  KÖTÜ adamin Üç alameti vardir :
  1- ALLAH’in emirlerine karsi tembeldir,
  2- Herhese kötülügü dokunur,
  3- Kendisine iyilik edene,fenalik yapar.
  Menakib
  MÜTTEKi’de Üç alamet vardir :
  1- Fena insanlardan uzaklasir,
  2- Yalan söylemekten sakinir,
  3- Harama düsmekten çok korkar.
  Menakib
  GÜNAHKAR insanin üç alameti vardir :
  1- Bütün amellerini hatali yapar,
  2- Oyun ve çalgi gibi islerle ugrasir,
  3- Unutkan olur.
  Menakib
  Kalbi kararmisin üç alâmeti vardir :
  1- Düskünleri görüp-gözetmez,
  2- Aza kanaat etmez,Gözü doymaz olur,
  3- Ona Ögüt-nasihat tesir etmez.
  Menakib
  DOGRU kimsenin üç alameti vardir :
  1- Ibadetlerini gizli yapar,
  2- Karsilastigi musibetleri gizler,
  3- Daima zikirle mesgul olur.
  Menakib
  FASIK’in üç alameti vardir :
  1- Fitne ve Fesadi sever,
  2- Insanlarin Belâya ugramasini ister,
  3- iyi ve hayirli islerden kaçinir.
  Menakib
  A$AGILIK adamin üç alâmeti vardir :
  1- Akrabasi ile çekisir durur,
  2- Komsularina eziyet eder,
  3- Günah islemeyi sever.
  Menakib
  ALLAH’in sevmedigi kimsenin alâmeti üçtür :
  1- Çok Yalan söyler,yalan yere yemin eder,
  2- insanlari Huzursuz eder,
  3- Baskasinin sirtindan geçinmeyi sever.
  Menakib
  ABiD olanin üç alameti vardir :
  1- ALLAH’i büyük, kendisini küçük bilir,
  2- $ehevi arzularina son verir,
  3- ALLAH’in rizasini kazanmayi $iar edinir.
  Menakib
   

Sayfayı Paylaş