Atların Zekâtı:

Konusu 'Zekat' forumundadır ve ALLAH ASIKLARI tarafından 12 Temmuz 2009 başlatılmıştır.

 1. ALLAH ASIKLARI

  ALLAH ASIKLARI islamseli

  Katılım:
  8 Ocak 2009
  Mesajlar:
  12.080
  Sponsorlu bağlantılar
  Atların Zekâtı:

  Ebû Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Peygamber Efen­dimiz şöyle buyurmuştur;
  “Müslümana, atından ve kölesinden dolayı zekât lâzım gel­mez[79]
  Bu Hadîs-i Şerif, Mezhep İmamları ile diğer ilim adamları tarafından, zekâttan muaf tutulan temel ve zarurî ihtiyaçlar bahsinde bir delil olarak kabul edildiği görülmektedir. Buna göre, atlardan sûret-i kafiyede zekât lâzım gelmeyeceği görüşü­nü savunanlar olduğu gibi, ihtiyaçtan fazla elde bulunan, veya zevk için saklanan, veya ticarette kullanılan atlardan da zekât lâzım geleceği görüşünü savunanlar da vardır.
  İmam Ebû Yusuf (v. 128/798), İmam Muhammed (v. 189/805) ve. İmam Şafiî (v, 204/819)'ye göre, haklarında nas (Hadîs-i Şeriften dehl) bulunmasına binaen kölelerle atlardan hiç bir suretle zekât vermek gerekmez. [80]
  Ebû Hanîfe (v. 150/762) ve İbrahim en-Nahaî (v. 96,708) ve göre ise, senenin ekserisini meralarda otlamak sureti ile ge­çinen atlar, ister erkek olsun, ister dişi olsunlar onlardan zekât vermek gerekir. Hadîs-i Şerifte beyan buyurulan “Atlardan do­layı zekât lâzım gelmez” hükmü ise, harplerde kullanılan atlara mahsustur. Muharebelerde kullanılan atlar o devirde zarurî ih­tiyaçtan sayıldığı için, Hz. Peygamber onları zekâttan muaf tutmuştur. Bunlar dışında ticaret için, veya ihtiyaçtan fazla ola­rak elde bulundurulan atlar da zekâta tâbidir.
  Atların zekâtında takip edilecek yel, Hz. Peygamber tara­fından gösterilmiştir. Peygamber Efendimiz bir Hadîs-i şairle­rinde şöyle buyuruyor;
  “Saime senenin ekserisini merada otlayarak geçinen) cins­ten olan bütün atlardan bir dinar veya 10 dirhem para zekât vardır”. [81]
  Bu Hadîs-i Şerif, bizlere atların zekâtında takip edilecek yolu göstermektedir. Bir dinar veya 10 dirhem, Hz. Peygamber devrinde iki kovun satın alabiliyordu. [82] Atların sahibi isterse bunu para olarak verir, dilerse iki koyun verir ve eğer isterse atın kıymetinin 1/40'mı verir. Atın değeri nisab miktarına ula­şırsa hüküm böyledir. Eğer nisab miktarı kıymet taşımıyorsa ondan zekât vermek gerekmez. Ticaret için kullanılan katır, eşek ve benzeri hayvanlar da atların statüsüne tâbidir.
  İşte görülüyor ki. atlarda nisab itibarı kıymet üzerindendir. Atların zekâtının kıymet üzerinden verilmesi Hz. Ömer'den rivayet edilmiştir. [83]
   

Sayfayı Paylaş